• Burgemeester Pieter Verhoeve van Oudewater (staand) hield een inspirerend en soms ook humorvol betoog over 100 jaar kiesrecht en vroeg zich af of er op de dag van de democratie iets te vieren valt.

  Joke van der Heide
 • Bert Bosman reageert op Lagerhuis debatleider Bertil Rebel.

  Joke van der Heide
 • Ook uit het publiek kwamen reacties tijdens het Lagerhuisdebat.

  Joke van der Heide
 • Gemeente Woudenberg
 • Gezamenlijk posters plakken.

  Gemeente

´Met z´n allen in een positieve sfeer de campagne starten´

WOUDENBERG Woudenberg vierde tijdens de dag van de democratie op 10 februari 100 jaar kiesrecht. De dag was zo gekozen als aftrap voor de verkiezingen en omdat het tussen het kiesrecht voor mannen in 1917 en voor vrouwen in 1919 in valt. Hoogtepunt  was het Lagerhuisdebat.

Joke van der Heide

De dag startte om 9.00 uur. Alle politieke partijen kwamen gewapend met posters, kwasten en lijm naar de Gemeentewerf. Burgemeester Titia Cnossen genoot van de sfeer. ,,Ik houd ervan  om momenten te markeren. Dit  is zo'n moment. Je kunt natuurlijk de borden neerzetten in het dorp. Dan gaat  iedere partij op een ander moment plakken. Nu starten we met  z'n allen in een positieve sfeer de campagne. Hoewel de partijen verschillen van mening hebben ze allemaal hetzelfde doel en dat is zich  inzetten om Woudenberg nog beter te maken." De verkiezingsborden worden deze week op  vier plaatsen neergezet: einde Voorstraat begin Zeisterweg, kruising Laanzicht en Laan van Nieuwoord, begin Randweg richting Scherpenzeel en richting Leusden bij de rotonde Nico Bergsteijnweg. 

 

VERKIEZINGSMARKT De verkieizngsmarkt begon om 10.00 uur in het Cultuurhuis. Alle partijen stonden met vlaggetjes, posters, folders en andere promotiematerialen bij hun stand. De sfeer was heel geanimeerd. Het aantal jongeren bij de stands was opvallend groot. Bij de CU stonden Emma Treep, dochter van lijsttrekker Marleen Treep en Maartje Bosman, dochter van Bert Bosman, derde op de CU lijst. Maartje gaf aan heel bewust zelf gekozen te hebben voor de CU. Met name het rentmeesterschap spreekt  haar aan. ,,De CU is een partij door christenen voor iedereen, want iedereen mag er zijn." Samen met haar vader deed Maartje later op de ochtend actief mee met het Lagerhuisdebat. Emma Treep wil zich sterk maken voor een woonplek voor jongeren in het dorp. Jongeren die het dorp niet uit willen, omdat zij graag bij hun familie en vrienden willen wonen, moeten de mogelijkheid krijgen om het huis uit te kunnen. Zij moeten nu langer thuis blijven wonen, omdat voor hen geen woningaanbod is.

Bij de PvdA-Groenlinks stond Alessa Elfrink achter de stand. Zij  staat derde op de lijst. Ook haar vader, Bennie Elfrink, is actief binnen de partij.

 

IS ER IETS TE VIEREN  Pieter Verhoeve, sinds juni 2012 burgemeester van Oudewater, hield een inspirerend betoog over 100 jaar kiesrecht en stelde de vraag of er tijdens de dag van de democratie iets te vieren valt. Hij antwoordde dat de meningen over democratie zeer verschillend zijn. Winston Churchill gaf  bijvoorbeeld aan dat onze representatieve democratie het minst slechte systeem is. Om dit te beoordelen dook Verhoeve met de  aanwezigen als oud-geschiedenisleraar de geschiedenis van de democratie in. Hij startte zijn verhaal bij het Romeinse Rijk, waar  sprake was van een monarchie. Wanneer een groep mensen te lang macht hebben, worden de generaties na hun volgens  Verhoeve automatisch tirannen en is  het  tijd om de  macht over te  nemen. In de geschiedenis zie je dan dat dit gebeurt door de elite. Ook daar leidt macht uiteindelijk tot negatieve reacties. Dan grijpt het volk de  macht. Het volk wordt vervolgens na enkele generaties lui, het taalgebruik wordt ruwer en er wordt alleen in eigen belang gedacht en gehandeld. Dan komt er een roep om een krachtig persoon binnen de samenleving, die het land weer sterk moet maken.

 

KIEZER  AAN ZET  ,,Hoe je die laatste  ontwikkeling kan voorkomen is door elke vier jaar te stemmen, scholing via de leerplichtwet en door het beste van de eerste drie werelden te combineren" legt Verhoeve uit. Dat is wat er in ons land op landelijk, maar ook lokaal niveau gebeurt. ,,De burgemeester is de monarch. Dat is de spelleider van de democratie en deze is onpartijdig. De wethouders zijn de elite die het voor het zeggen hebben. Nederland is echt een wethoudersland. De wethouders hebben een informatievoorsprong door hun contacten met de ambtenaren én met hun politieke achterban. Het hoogste orgaan is de raad. De raadsleden hebben het mandaat van het volk, oftewel de kiezers. Het proces begint namelijk bij de burger die soeverein is. Met hun keuze bepalen zij of politici blijven zitten of weggestuurd worden." Het is volgens Verhoeve niet goed als één van de drie groepen teveel macht heeft.

 

LAGERHUISDEBAT  Tot slot  werd er een Lagerhuisdebat gevoerd.  Het debat werd geleid door Bertil Rebel, communicatieadviseur van de gemeente  Barneveld. ,,Ik heb mijn vak geleerd op deze vierkante meter", stelde Rebel zich voor. Hij is als communicatiemedewerker gestart bij de gemeente Woudenberg. Hij  had het debat goed in de hand en daagde de aanwezige politici en kiezers uit met aansprekende stellingen. De laatste stelling prikkelde het meest en leverde veel emoties op.

 

VOORDEEL LOKALE PARTIJ De stelling was: 'Lokale partijen zijn beter in staat om plaatselijk in de raad te zitten.' Bert Bosman (CU) reageerde direct: ,,Dit is grote onzin. We zijn allemaal lokale partijen. Het enige verschil is dat wij als landelijke partij support hebben van onze provinciale en landelijke fracties. Dat zie ik als een extra faciliteit ten opzichte van GBW." De landelijke partijen hebben de mogelijkheid om voor de Woudenbergse bevolking op provinciaal niveau extra te lobbyen vulde Jan Bessembinders (CDA) aan.  Moniek van de Graaf merkte op dat de raad niet alleen beslist over lokale onderwerpen. Verkeer en wegen worden bijvoorbeeld op provinciaal niveau  bepaald. ,,Voor ons is het een voordeel dat wij op provinciaal niveau een brede linkse politieke achterban hebben als PvdA-Groenlinks", aldus Van de Graaf.

 

PITTIGE REACTIES Op de site van GBW wordt juist die gebondenheid als negatief neergezet. Als lokale partij kan GBW bij elke stellingname kijken  wat het beste is voor Woudenberg zonder dat zij daarbij landelijke partijprogramma's in het achterhoofd moeten houden. Het betoog van Marco van de Hoef (GBW) leidde tot pittige reacties. Van de Hoef vertelde dat GBW een grote partij is met het anker in de samenleving. ,,Wij staan met onze voeten in de klei en  hebben een  grote aanhang  en steun binnen de Woudenbergse bevolking." In de zaal was vanuit diverse politieke fracties 'Wij ook' te  horen. Jhony  Stalman (VVD) reageerde hierop dat ook hij midden in de samenleving staat. Als vader brengt  hij zijn kinderen naar de basisschool, is hij  actief als bestuurslid van de voetbalvereniging en lijsttrekker van de lokale VVD-fractie. Een fractie die een Woudenbergs verkiezingsprogramma heeft gemaakt met een VVD- gedachtegoed. Stalman stelt dat het lokale en brede karakter van GBW de partij zelfs  hindert om keuzes te maken. In dat licht voegde Frans Hazeleger (SGP) toe dat Woudenberg al 30 jaar bestuurd wordt door een zelfde coalitie. Reden voor hem om kiezers die verandering willen op te roepen een andere stem uit te brengen.

 

JUIST WEL LUISTEREN Op de stelling of politici te veel reageren op de waan van de dag waren veel het eens dat dat geen goede zaak is. Wethouder Pieter de Kruif gaf aan dat het soms wel moeilijk is om niet te reageren en geen ad hoc beslissingen  te nemen. Dat het belangrijk is om vast te  houden aan de met elkaar afgesproken visie. Vanuit het publiek kwam de opmerking dat  je juist wel moet luisteren naar de reacties van de burgers  op bijvoorbeeld social media. Achter de melding zit vaak een verhaal.

Op de stelling 'politiek komt alleen in actie in de maanden voor de verkiezingen' reageerde Elske van de Fliert dat zij dat wel prettig vindt. Landelijk kiest zij voor een partij die niet in Woudenberg is en zij wil goed geïnformeerd worden waar de partijen voor staan. Jan Bessembinders merkte op dat de raadsleden vier jaar in actie zijn, alleen niet  altijd zichtbaar. Als raadslid zet je je 10 tot 20 uur per werk in voor de Woudenbergers."