• Joke van der Heide

´Meer sociale huurwoningen realiseren´

WOUDENBERG Versneld meer woningen bouwen en maatregelen nemen om de druk op de sociale huursector te verminderen. Dit zijn volgens wethouder Pieter de Kruif de belangrijkste conclusies uit het door Inbo uitgevoerde Woonbehoefteonderzoek 2016.

Joke van der Heide

Inbo heeft onderzocht of de, door de gemeente vastgestelde, Woonvisie 2013+ nog actueel is of dat er moet worden bijgestuurd. Dit gebeurt iedere twee jaar. De conclusie van het onderzoek bevestigt de strategie om vraaggericht te bouwen. Daar is de wethouder blij mee, want bouwen voor leegstand is het laatste dat de gemeente wil. Ook trends als het aantrekkelijk houden van het aanbod voor starters en gezinnen, het faciliteren van wooncarrières voor gezinnen en het bieden van passende zelfstandige leefruimte voor vitale senioren zijn nog actueel.

MARKTOMSTANDIGHEDEN Er zal echter moeten worden bijgestuurd op het aantal te bouwen woningen. Het aanbod zal van 40 tot 60 per jaar versneld tot 2020 moeten worden verhoogd naar 90 tot 110 te bouwen woningen per jaar. Als reden noemt de wethouder de veranderende marktomstandigheden. In 2013 was er sprake van economische crisis, terwijl de markt nu, mede door de lage hypotheekrente, aantrekt. Ook wordt er een stevige groei verwacht van de bevolking, van 12.422 in 2014 naar 15.920 in 2030. Vooralsnog verwacht de wethouder niet dat hij bij de provincie zal moeten aankloppen om meer dan 1.000 woningen te bouwen tot 2030.

Ook zal er volgens de wethouder moeten worden bijgestuurd op het aantal te bouwen sociale huurwoningen. Volgens de prognoses zal de komende 15 jaar de vraag toenemen van 14 naar 23 woningen per jaar. Met daarnaast een toenemend aantal vergunninghouders die een beroep doen op de sociale huurwoningenvoorraad, vraagt dit om maatregelen.

Het collegevoorstel is om vanaf projecten met 20 woningen of meer, minimaal 20 procent sociale huurwoningen te realiseren. ,,Hiermee maken wij onze ambitie concreet en borgen wij de bouw van sociale huurwoningen. Daarnaast zullen wij ook bij kleinere projecten in gesprek gaan over de bouw van sociale huurwoningen", licht de wethouder toe.

HUREN MET KORTING Daarnaast is Vallei Wonen gestopt met de verkoop van sociale huurwoningen. Een ander initiatief van Vallei Wonen is de proef 'huren met korting'. Door maximaal 150 euro per maand korting te bieden, wil Vallei Wonen bewoners stimuleren door te stromen van een grote eensgezinswoning naar een appartement. De Kruif: ,,In januari komen wij met een plan voor toevoeging van woonruimte voor vergunninghouders. Hierdoor zal de druk voor reguliere woningzoekenden afnemen. Uit de cijfers blijkt dat dat niet genoeg is. In Woudenberg is sprake van aantoonbare schaarste in het segment sociale huurwoningen. Daarom kiezen wij ervoor om 25 procent van de woningen met voorrang aan Woudenbergers aan te bieden." Het woonbeleid zal dinsdag 8 november om 20:00 in het gemeentehuis besproken worden in de commissievergadering. Inwoners zijn daarbij van harte welkom.