• CDA

´Meedenken met ondernemer voor gratis toegang´

WOUDENBERG ,,Het CDA wil dat het Henschotermeer voor iedereen gratis toegankelijk blijft. Nadat de PvdA, SGP, VVD, CU, GBW en CDA hebben ingestemd met het opheffen van het recreatieschap is met de eigenaar van het Henschotermeer (landgoed Den Treek-Henschoten), gezocht naar een nieuwe huurder die het Henschotermeer wilde exploiteren.´´ Zo reageert Michel Hardeman van het CDA op de stelling dat de gemeente ervoor moet zorgen dat het Henschotermeer gratis toegankelijk blijft.

,,Het CDA is blij dat een plaatselijke ondernemer die handschoen heeft opgepakt en het Henschotermeer gaat beheren. Bij het opheffen van het recreatieschap is een kader vastgesteld, waarbij onder andere is aangegeven dat er eventueel entree geheven mocht worden. Alle partijen in Woudenberg stemden met het kader in. Daarom is het best bijzonder dat er nu kennelijk zo'n commotie vanuit de politiek is. Het CDA begrijpt echter wel heel goed dat de Woudenbergers het erg vervelend vinden als toegang van het Henschotermeer niet meer gratis is, het CDA wil ook graag de toegang gratis houden. Een gesprek met de exploitant vinden wij daarom zeker zinvol. Als gemeente zouden we kunnen meedenken bij het vinden van andere manieren om geld te verdienen. Denk hierbij aan het toestaan van evenementen of het vergunnen van een mooie horecagelegenheid. Dit alles uiteraard passend in het huidige natuurgebied.

Kortom, het CDA wil dat het Henschotermeer voor iedereen gratis toegankelijk blijft en wil graag met de ondernemer in gesprek om mee te denken en te zoeken naar oplossingen om dit te realiseren.´´