• Henneke Loosman is samen met haar man Stef bezig een liturgische tuin aan te leggen bij de Voorhof.

    Hannie Lamberink-van de Veen
  • Hannie Lamberink-van de Veen

´Liturgische tuin laat iets zien van geloven´

WOUDENBERG Rondom de Voorhof werd de laatste weken gewerkt aan een metamorfose. Beplanting en struiken rond het kerkgebouw werden weggehaald en er kwam ruimte voor een fietsenstalling. Maar wie goed keek zag dat ook de tuin naast de ingang veranderd is. Stef en Henneke Loosman hebben daar de eerste fase van een liturgische tuin gerealiseerd.

Hannie Lamberink-van de Veen

NATUUR EN SCHEPPING Henneke: ,,Een liturgische tuin laat iets zien van wat geloven is. Bij geloven ben je op God gericht. Daarbij speelt verwondering om de natuur en de schepping ook een rol. De kerktuin is een schakel tussen kerk en de natuur. Voorbijgangers en bewoners rond het gebouw zien dat we de zorg voor natuur serieus nemen. In de tuin wordt straks net als in traditionele kloostertuinen een pad in de vorm van een naar het oosten gericht kruis zichtbaar. Het kruis is als teken van lijden en opstanding het symbool van het christelijk geloof, een verbinding tussen hemel en aarde. Het cirkelvormige snijpunt van het kruis wordt het centrum van de tuin en symboliseert de oneindigheid van Gods liefde voor mensen. Daar is een levensboom of een waterornament gepland met witte rozen er om heen. In de vier vakken van het kruis komen een lentetuin,.een zomertuin, een herfsttuin en een wintertuin. Daarbij volgen we de kleuren van de kalender van het kerkelijk jaar vanaf de eerste zondag van advent tot Pinksteren. De kerkelijke hoogtepunten zoals Kerst, Pasen en Pinksteren komen tot uitdrukking in de tuin door de symboliek van de gekozen planten. Zo wordt de jaarlijkse rondgang van de liturgie zichtbaar. Daarnaast biedt een liturgische tuin mensen rust en bezinning."

TUINEN MET BETEKENIS Twee jaar geleden waren er al plannen om na het opknappen van de hal en de soosruimte ook de omgeving van het kerkgebouw aan te pakken. Voor Henneke was dat het moment om een liturgische tuin ter sprake te brengen: ,,In mijn vorige woonplaats Maartensdijk was ik net als nu bezig met liturgisch bloemschikken. Na een bezoek aan het franciscaner klooster in Megen raakte ik geboeid door liturgische tuinen. Daar zijn in de 17e eeuwse kloostertuin tuinen met een betekenis aangelegd, zoals een gedachtenistuin, een tuin met planten met Bijbelse of heiligennamen, een Hof van Lof en ook een liturgische tuin. Voor de liturgische tuin bij de Voorhof heb ik ideeën uit Megen gebruikt. We leggen de tuin niet in één keer maar in fases aan. Om ruimte te maken voor het kruis wordt in overleg met de gemeente eerst het toegangpad tot de kerk verlegd. De eerste fase was bemesten en het aanleggen van de lentetuin en de wintertuin. In de wintertuin verwijzen wintergroene planten als hulst, klimop en een kerstboom naar de hoop die altijd blijft. Een skimmia en rode kornoelje verwijzen naar het lijden van Jezus. Sneeuwklokjes kondigen de lente aan. Paarse viooltjes staan voor de ootmoed in de 40 dagen tijd. Buxus markeert palmpasen. Omdat wit de kleur van Pasen is staat er bij het muurtje met de ronde steen het graf een stermagnolia paasboom en bloeien er narcissen paaslelies. Er moeten nog muurbloemen bij. Die symboliseren het leven door de dood heen omdat ze op stenen kunnen groeien. Bij Pinksteren hoort rood. Dat worden rode rozen en andere rode bloemen. We hopen planten van kerkleden te hergebruiken. De zomertuin is als laatste aan de beurt. Over ongeveer 2 jaar kunnen we de tuin officieel openen maar tot die tijd is het al voor iedereen toegankelijk. Nu mensen de tuin zien groeien krijgen we veel enthousiaste reacties. In de toekomst komen er bordjes met de naam en de betekenis bij de planten. We doen het werk nu met z'n tweeën maar hopen op meer helpers."