• het teken van Gods verbond met mensen boven de Camp waar de activiteit plaatsvindt.

    Paul Hoogers

´Licht brengen in het donker´

WOUDENBERG Evangeliegemeente Nieuw Leven houdt 24 december een bijeenkomst in de Camp met een buffet, kerstmuziek om mee te zingen en een kerstverhaal voor iedereen die het mee wil beleven. De bijeenkomst begint om 18.30 uur.

Paul Hoogers: ,,De gemeente was dit al eerder van plan maar het kwam er niet van. Nu vond de raad van oudsten, Elisa Homan, Joost Bijl en ikzelf, dat we de daad bij het woord moesten voegen en zijn we het gaan organiseren. Het idee erachter is eigenlijk dat je wel kerst kunt vieren met alleen je eigen gemeente, maar dat is net zoiets als licht verspreiden waar het al is. Het is belangrijker om licht te brengen in het donker. Je gaat ook niet overdag met een brandende zaklamp rondlopen."

MUZIEK Hij vervolgt: ,,De kern van kerst is volgens ons liefde en licht verspreiden. Dat willen we in de kerstnacht doen. We willen herkend worden aan dat verspreiden van licht en liefde. We hebben er over nagedacht hoe je dit concreet vorm kunt geven en kwamen al gauw uit op eten, muziek en een verhaal. Eten brengt onderlinge gezelligheid en gesprekken op gang en maakt het gemakkelijker om contact te leggen. Ook het drinken wordt verzorgd. Muziek is onze specialiteit. We hebben in onze gemeente een goede band die onze liederen muzikaal ondersteunt. Voor het verhaal hebben we Gilles de Raad uit Zeist gevraagd. Hij werkt al jaren in de jeugdzorg en is daar betrokken bij de kerstwandeltochten. Hij gaat niet het traditionele kerstverhaal vertellen maar een ander verhaal dat tot nadenken stemt. Het moet ook geschikt zijn voor kinderen en niet-christenen. Elisa heeft vanuit haar werk veel contact met nieuwkomers in Nederland en het kan zijn dat zij ook komen. Daarom serveren we  geen varkensvlees maar alleen kip en rundvlees."

VADERTJE PANOV Bij Nieuw Leven zijn de kinderen al enkele zondagen bezig geweest met voorbereidingen voor deze bijeenkomst. Naar aanleiding van het verhaal van Leo Tolstoi naar Mattheüs 25 over de Russische schoenmaker Vadertje Panov, die op kerstavond op Jezus zit te wachten, maar allerlei andere bezoekers krijgt die hij helpt en uiteindelijk concludeert dat Jezus met elke gast meekwam, hebben zij spulletjes gemaakt die bij de bijeenkomst uitgedeeld worden: kaartjes met een tekst, kandelaartjes, sterretjes en engeltjes.

Om bekendheid te geven aan de bijeenkomst en gasten uit te kunnen nodigen is er contact gezocht met Stichting Burgerinitiatief Woudenberg. Zij gaan de uitnodigingen verspreiden onder hun contacten. Ook is er contact gezocht met Jeanine Schaling van Coalitie Erbij om mensen uit te nodigen.

AANMELDEN Paul: ,,We hebben wel budget gereserveerd voor deze activiteit, maar sponsoren zijn welkom. Bedrijven of particulieren die iets willen geven of financieel willen bijdragen kunnen mij mailen via paul@nieuwleven.net. Via dit mailadres kan men zich ook aanmelden. Dat aanmelden is noodzakelijk om te weten hoeveel mensen er komen maar ook om te weten wie er komen."