• Hannie Lamberink-van de Veen
  • Olijfboom
  • Olijfboom
  • Olijfboom

´Leuke dag´ terwijl anderen vrij hadden

WOUDENBERG Leerlingen van de plus-klas van de Olijfboom hielden afgelopen dinsdag onder het motto ´Wij staken niet maar trakteren op friet´ een ´gezellige dag´ op school terwijl op andere scholen de leerkrachten staakten voor meer geld, kleinere klassen en minder werkdruk in het onderwijs.

De negen leerlingen vonden dat zij wel een leuke dag mochten hebben, terwijl leerlingen op andere scholen vrij hadden. Onder toeziend oog van juf Agnes Hardeman hadden ze de taken verdeeld en alles zelf geregeld voor tweehonderdvijftig medeleerlingen: er waren frituurpannen en benodigdheden, er waren spelletjes georganiseerd en in alle klassen waren films te zien.

DOORZETTINGSVERMOGEN Daarvoor hadden de kinderen eerst geïnventariseerd welke films iedereen wilde zien. Vervolgens waren de gekozen films over alle klassen verdeeld. Op de deur van de klaslokalen stond aangeplakt wat er te zien was. Iedereen kon kiezen of ze een jongensfilm, een meisjesfilm, een onderbouwfilm of een bovenbouwfilm wilden kijken. Soms was er wat lef en doorzettingsvermogen nodig. Toen Hoogvliet niet gelijk de patat wilde sponsoren was de opmerking ,,Dan gaan we wel naar de Jumbo" genoeg om het toch voor elkaar te krijgen.

PATAT BAKKEN De ouderraad had tussen de middag voor de leerkrachten een lunch genuttigd. Even later werd er buiten door de leerlingen zelf patat gebakken. Bij navraag bleken de leerlingen goed te weten waar het bij de onderwijsstaking om ging. Ook waren ze het eens met hun directeur Marianne Meerveld: ,,Onze school staat wel achter het doel van de staking, maar we vinden staking niet het meest geschikte middel om dat te bereiken. Daarom voeren we op een andere manier actie."