• Joke van der Heide

´Huishoudelijke hulp werkt preventief´

WOUDENBERG  De aanpassingen van de regeling voor huishoudelijke hulp per 1 juli 2016 zorgden vorig jaar voor discussie in de raad. Het probleem zat met name in de omvorming van de schoonmaakvoorziening naar een algemene voorziening met eigen bijdrage. Na onderzoek onder de gebruikers en aanbieders blijkt dat de regeling een jaar later naar tevredenheid werkt.

Joke van der Heide

 

GESPREKKEN Wethouder Pieter de Kruif vertelt dat uit het onderzoek blijkt dat mensen begrip hebben voor de veranderingen. ,,Door de vergrijzing zal er de komende jaren een toenemend aantal inwoners op termijn een beroep doen op de voorziening voor huishoudelijk hulp. Mensen begrijpen dat de daarbij horende extra kosten voor de gemeenschap niet meer op te brengen zijn", legt de wethouder uit en voegt toe hoe het overleg voor de nieuwe regeling gegaan is. ,,We zijn met elkaar in gesprek gegaan en dan blijkt dat mensen meer zelf kunnen dan ze denken. Dat ze ook begrijpen dat het huishouden niet meer gedaan wordt zoals zij het vroeger zelf deden, zoals bijvoorbeeld iedere week de ramen lappen. En als ze dat wel willen dat ze dat vragen aan een familielid of iemand anders uit hun netwerk. Voor nieuwe aanvragen spelen deze vragen niet. De hulp maakt hun situatie beter."

De nieuwe regeling voorziet in drie mogelijkheden voor huishoudelijke hulp. Allereerst de algemene voorziening, waarbij clienten een eigen bijdrage betalen van 5 euro per uur. De gemeente vult het bedrag aan tot 22,33 euro: de prijs, die contractueel is afgesproken met de drie thuiszorgorganisaties BiOns, Centraal Zorg en de Leliegroep. De regeling voorziet in maximaal 2,5 uur huishoudelijk hulp per week.

 

GEWENNING De eigen bijdrage was oorspronkelijk vastgesteld op 10 euro per uur. Als gewenning werd voor de eerste drie maanden gekozen voor 5 euro. Deze afspraak werd verlengd tot 1 januari. Daarna werd gestart met het tarief van 10 euro. De wethouder geeft aan dat uit het onderzoek is gebleken dat de clienten met dit tarief geen moeite hadden. De raad koos in mei opnieuw voor een verlaging naar 5 euro toen bleek dat het aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van de huishoudelijk hulp met 40 achterbleef bij de verwachting. De raad hoopt dat er met dit lage tarief meer mensen gebruik zullen maken van de voorziening. Daar is de wethouder het wel mee eens. ,,Dat is goed vanwege de preventieve werking. Mensen kunnen zo langer thuis blijven wonen", aldus de wethouder. Voor de algemene voorziening volstaat een lichte toelatingstoets van de gemeente.

 

MANTELZORGERS De tweede vorm van huishoudelijke hulp is de maatwerkvoorziening. De eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen. Deze voorziening is bedoeld voor mensen die naast schoonmaakhulp ook hulp nodig hebben bij de organisatie van het huishouden en voor kwetsbare groepen. Voor deze voorziening is een indicatie noodzakelijk. Tot slot de derde vorm van huishoudelijk hulp ter ontlasting van mantelzorgers: voor 5 euro per uur maximaal 1,5 uur per week huishoudelijke hulp aanvragen.