• Joke van der Heide

´Het klopt wel, maar deugt niet´

WOUDENBERG  Niet alleen in de wereld van het grote geld, maar ook in allerlei geledingen in de samenleving, van de zorg, het onderwijs tot de politiek, is de moraal soms zoek. Dit stelt Stevo Akkerman, Trouw-columnist en schrijver van het  boek 'Het klopt wel, maar het deugt niet', in zijn lezing op 16 februari voor het Filosofisch Café in de Voorhof.

 

Joke van der Heide

Tijdens de drukbezochte lezing neemt Stevo Akkerman zijn toehoorders mee op zijn zoektocht naar de moraal in het bedrijfsleven. In zijn laatste boek laat hij diverse kopstukken uit het bedrijfsleven aan het woord, waarbij duidelijk naar voren komt dat de persoonlijke moraal van medewerkers wordt opgeofferd aan doelen van het bedrijf.

 

MORAAL  Het meewerken van ABN Amro aan fiscale sluiproutes naar belastingparadijzen vindt hij een goed voorbeeld van hoe er zonder moraal gedacht en gehandeld wordt. Als verdediging werd in 2016 door de bank aangegeven dat belastingontwijking wettelijk is toegestaan. Dus zolang het niet verboden is, is het oké vraagt Akkerman zich af. En welke gevolgen het heeft voor de samenleving doet er blijkbaar niet toe.

GEBREK AAN MORELE MOED Ook is er soms sprake van een gebrek aan morele moed bij de top. Dit leidt bijvoorbeeld tot onwil van supermarkten om kiloknallers uit te bannen. En soms is het niet eens onwil, maar onmacht, die in de weg staat tussen droom en daad.

Akkerman vertelt dat toplieden van grote bedrijven als KPMG en KLM niet amoreel willen zijn, maar als er grote dingen op het spel staan, stuiten ook zij op grenzen.

 

HOOP Akkerman ziet dan ook dat het probleem groter is dan de bedrijven. Dat het om de hele samenleving gaat. Hij heeft echter wel hoop. Zo noemt hij mooie burgerinitiatieven als burgers die zelf de groenvoorziening ter hand nemen. Maar ook de nieuwe manier van werken door Buurtzorg, waar het niet gaat om wat je mag declareren, maar hoeveel uur een klant nodig heeft. Verder is er een kanteling aan de gang. Een voorbeeld daarvan is de Londense bankier in het boek van Joris Luyendijk die aangaf te zien dat hij zichzelf dreigt te verliezen. ,,We hebben burgers, ondernemers en politici nodig die dat zien en die durven te kiezen voor het goede en dat is meer dan datgene wat niet verboden is. Zaken moeten niet alleen kloppen, maar ook deugen", aldus Akkerman.

 

POLITIEK Bij deze zoektocht naar het goede ziet Akkerman een rol voor de politiek. ,,Politici moeten niet weglopen voor moeilijke keuzes. Vooral bij de middenpartijen gaat het niet meer om de wezenlijke zaken, maar om pragmatische oplossingen. De populistische partijen vullen deze leegte in. De vraag is alleen of deze partijen het met het goede invullen", aldus Akkerman. Een appèl aan het morele vraagt volgens Akkerman van politici dat ze eerlijk en open zijn over hun afwegen. Daarbij gaf hij aan dat het door de ontkerkelijking en in deze individualistische samenleving belangrijk is om op zoek te gaan naar een gemeenschappelijk doel.

Gezien de mooie lokale initiatieven zag een toehoorder dit positief in voor de dorpse Woudenbergse samenleving.