• Bij deze taalondersteuning is meer tijd en aandacht voor deze kinderen.

    Hannie Lamberink

´Aparte taalklas Griftschool werkt goed´

WOUDENBERG Al een paar jaar bestaat er in Woudenberg taalondersteuning voor kinderen die Nederlands niet als moedertaal hebben. Directeur Dorine de Jong van de Griftschool heeft zich samen met Alette Rond van taalschool Voilá ingezet voor de realisering hiervan.

,,Er was een noodkreet van de leerkrachten die mogelijkheden te kort kwamen om buitenlandse kinderen in hun klas voldoende aandacht en onderwijs te geven. Maar de problematiek van kinderen die afkomstig zijn uit oorlogssituaties gaat mij ook erg aan mijn hart. Ik wil hen graag helpen en loop dan steeds te denken hoe dit zou kunnen. Het concept van een aparte taalklas blijkt beter te werken dan Nederlandse les in de groep of klas. Bij deze taalondersteuning is meer tijd en aandacht voor deze kinderen en kunnen ze zich beter focussen op de leerstof. Ze zijn dan een hele ochtend alleen maar met Nederlands bezig.

Op dit moment doen er kinderen uit drie Syrische gezinnen bij ons op school aan mee. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ook kinderen van andere basisscholen zouden deelnemen. Ook werd er in het begin samengewerkt met scholen uit Leusden. Al gauw bleek dat de kinderen uit Leusden verder waren dan de kinderen uit Woudenberg die toen nog geen taalklas hadden gedaan. Vanwege dat niveauverschil is de groep toen gesplitst. In Woudenberg zijn niet op elke basisschool kinderen die hier voor in aanmerking komen, maar op de Griftschool wel. We hebben een plan geschreven en kregen van de gemeente toestemming en budget om het op onze school voort te zetten. De gemeente is enthousiast over deze pilot. Eén van de leerkrachten heeft zich hierin gespecialiseerd. Tot aan de zomervakantie is er één ochtend in de week taalondersteuning maar we hopen dat het volgend jaar door kan gaan."

Taalschool Voilá verzorgt in twee groepen onderwijs in de Nederlandse taal voor kinderen van 4-12 jaar uit verschillende landen, zodat ze na ongeveer een jaar kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs. Ook zorgen ze voor ambulante begeleiding van kinderen die al doorgestroomd zijn naar het gewone basisonderwijs. In de taalklas wordt op de Griftschool naast de gewone taalmethode gebruik gemaakt van 'Horen, Zien en Schrijven'. Dit programma is speciaal bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar die niet in het Nederlands aanspreekbaar zijn. Bij deze methode wordt taal eerst mondeling aangeboden gecombineerd met plaatjes en daarna schriftelijk verwerkt. Kinderen kunnen instappen op hun eigen niveau en vrij zelfstandig verder werken aan de oefenstof. Er zijn 32 werkboekjes met een cd rond herkenbare thema's als school, vrienden, familie, dieren en vakantie. Met de cd kunnen kinderen zo vaak terugluisteren als ze willen. Dorine: ,,We werken samen met het Prismacollege. Daar is ook een taalklas. Zij testen onze kinderen in groep 8. Als een kind onze taal niet goed beheerst, is het moeilijk om te beoordelen welk niveau ze aankunnen. De gesprekken met ouders voeren we altijd met tolken er bij. Soms maak je leuke dingen mee: één ouderpaar gaf aan het gesprek zonder tolk te willen voeren, omdat ze al aardig Nederlands spraken."