• Hannie Lamberink

´Afstand tussen inwoners en gemeente moet kleiner worden´

WOUDENBERG De afstand tussen inwoners en gemeente moet kleiner worden. Dat werd duidelijk na een poging inwoners te betrekken bij de inrichting van openbare ruimte.

Op ludieke wijze probeerden Martine Tekelenburg en stagiaire Pascale Boots woensdag namens de gemeente Woudenberg inwoners te bevragen over de inrichting van de openbare ruimte in de gemeente. Elke deelnemer aan het gesprek mocht aansluitend gratis deelnemen aan het LunchCultuurtje.

Ondanks dit uitnodigende gebaar was er slechts een handjevol betrokkenen dat gehoor gaf aan de uitnodiging. Pascale Boots legde uit: ,,De gemeente wil graag onderzoeken hoe en waarover inwoners willen meedenken met de gemeente. De gemeente verwacht dat het onderwerp van de openbare ruimte (de inrichting van groenstroken, speelgelegenheden, parkeerplaatsen, ed) dichtbij de inwoners ligt. Niet alleen de gemeente moet beslissingen nemen, maar ook inwoners moeten daarbij betrokken worden. Een dorp maak je samen".

De aanwezige inwoners bleken vooral frustrerende ervaringen met de gemeente te hebben opgedaan: bij het organiseren van activiteiten, bij het aanvragen van een invalidenparkeerkaart, bij het opknappen van een speeltuintje, bij het onderhoud van groenstroken, enz. Positief was men over de communicatie rond de afvalinzameling.

De teneur van het gesprek was: ,,De gemeente informeert inwoners niet voldoende of niet tijdig genoeg, er wordt niet vooruit gedacht, de gemeente reageert niet op meldingen, vragen of suggesties en inwoners voelen zich daardoor niet serieus genomen en haken vervolgens af." Vele voorvallen en situaties passeerden de revue.

Na tips hoe de moeizame communicatie en samenwerking verbeterd kon worden werd het gesprek afgerond. Pascale gaf aan nu meer zicht te hebben op manieren waarop inwoners met de gemeente in gesprek zouden kunnen gaan en zal dit verwerken in haar onderzoek. De conclusie was dat de afstand tussen inwoners en gemeente kleiner moet worden voordat er echt samengewerkt kan worden.