• Anja met Keita op een feest

    Anja Kramer
  • Tijdens de koopjesmarkt in de Camp

    Hannie Lamberink
  • Anja Kramer

´Aanwezig zijn bij 25-jarig jubileum´

WOUDENBERG Anja Kramer gaat binnenkort samen met haar broer Eddy opnieuw op reis naar Bamako in Mali, om het scholenproject dat hun vader Gerrit Jan daar in 1991 na een toevallige ontmoeting met Sayon Keita startte, te bezoeken.

Door Hannie Lamberink

Anja bezocht het project al eerder enkele malen samen met haar vader. Voor het laatst was ze er samen met hem in 2012 en in 2015 ging ze er alleen heen. Gerrit Jan Kramer zorgede voor financiële ondersteuning voor de lagere school, die met een eenvoudig klaslokaaltje begon, maar nu 185 leerlingen telt, en later de middelbare school, die nu 95 leerlingen telt. Het project biedt veel mensen werk.

BINGOAVOND Sinds zijn overlijden in 2012 zetten zijn kinderen Anja, Eddy en Roelie deze financiële steun voort. Op allerlei manieren zamelen zij geld in om Keita te helpen. Er worden kofferbakverkopen georganiseerd, Douwe Egbertspunten ingezameld en er werd deelgenomen aan de koopjesmarkt in de Camp op 5 november. Daarnaast waren er collectes in de kerk, acties op scholen en de AH statiegeldactie die 108 euro opleverde. Op 11 februari is er bij de voetbalvereniging een grote bingoavond waarvan de opbrengst naar dit project gaat.

Anja: ,,In maart bestaat het project 25 jaar. Daarom wil ik er weer heen. Tussen onze bezoeken door overleg ik met Keita via de mail, maar bij dit jubileum wil ik aanwezig zijn! Eddy gaat ook mee. Er wordt een cultureel feest voor ons georganiseerd en een voetbalwedstrijd tussen teams van de school. Eddy, die in Woudenberg nog altijd actief is als scheidsrechter, gaat deze wedstrijd fluiten. We gaan beide scholen bezoeken, daar lessen bijwonen en bij de winkel kijken waar altijd de schoolspullen worden gekocht. Ook nemen we de ingezamelde kinderkleding mee om weg te geven. We willen gaan bespreken hoe we meer leerlingen kunnen krijgen op de school en of er een extra studiefonds kan worden opgericht. Het onderwijssysteem in Mali is anders dan in Nederland. De school moet door middel van schoolgeld zelfvoorzienend zijn, maar sinds de staatsgreep wordt dit steeds moeilijker. Het toerisme stortte in en het inkomen daalde. Daardoor gaan minder kinderen naar school. We adopteren financieel tien arme kinderen voor een periode van drie jaar, zodat ze naar school kunnen. Dit willen we met vijf kinderen uitbreiden. We hopen dat daarvoor meer sponsors en donateurs zich aanmelden."

GIFTEN De reis is geboekt van 16 februari tot en met 2 maart. De visumaanvraag was dit keer lastiger dan vorige keren, vanwege de onrustige situatie in Mali. Ondertussen gaan de acties gewoon door: nog altijd kunnen DE punten ingeleverd worden voor de aanschaf van Senseo's en waterkokers die vervolgens verkocht worden. En nog altijd zijn giften voor het scholenproject welkom op NL69ABNA0441458637.

Meer info via e.kramer@altrecht.nl, annechien.kramer@gmail.com of

www.facebook.com/scholenprojectLGJKBamako.