'Veiligheid is van ons allemaal'

'Woudenberg baalt van de vele woninginbraken', kopte RTV Utrecht op 15 januari in een bericht over de cijfers van het veiligheidsbeeld in onze gemeente. Dat klopt, want die stijging van 76 in 2014 naar 85 woninginbraken in 2015 zit mij behoorlijk dwars. Ook bij onze inwoners wordt woninginbraak ervaren als het grootste buurtprobleem, zo bleek uit een enquête die in november 2015 onder inwoners werd verspreid.

Elke woninginbraak zie ik als een persoonlijk drama. Een thuis moet je rust en veiligheid geven en dat gevoel word je langdurig afgepakt als een inbreker je huis binnensluipt. Alle inzet van gemeente en politie om het aantal woninginbraken te verminderen, heeft het tij in 2015 niet kunnen keren. Maar opgeven is geen optie, dus ook in 2016 blijft de prioriteit hoog.

MELDERS Vorig jaar is hoog ingezet om woninginbraken te voorkomen. Bijvoorbeeld met Burgernet en Burgernetmail, waarmee in de omgeving van een woninginbraak berichten worden verstuurd over de manier van inbreken. Ook heeft de gemeente 'mobeyes' (bewegingsmelders) aangeschaft voor woningen waarvan de bewoners op vakantie zijn. In al mijn overleggen met de politie staat elke woninginbraak hoog op de agenda.

De sleutel voor de pakkans van de inbreker ligt bij ons allemaal, als inwoners van Woudenberg. Vaak verklaren mensen uit de buurt achteraf dat ze iets gezien of gehoord hebben, maar dat niet als verdacht hebben bestempeld.

WHATSAPP Daarom roep ik u op: doe mee in een buurt-WhatsAppgroep om elkaar te waarschuwen en bel 112 bij een verdachte situatie. Dat is noodzakelijk om woninginbrekers niet ongestoord hun gang te laten gaan. Wist u dat het op heterdaad betrappen van een inbreker bijna altijd volgt op een melding van iemand uit de buurt?

Gisteren - maandag 25 augustus - hebben we op de veiligheidsbijeenkomst met inwoners en professionals gesproken over de veiligheid in Woudenberg om bij u ideeën op te halen en actiepunten. Wij willen als gemeente weten wat u belangrijk vindt en tegelijk stimuleren dat er meer gemeld wordt bij politie en gemeente, ook overlast zoals door vuurwerk rond de jaarwisseling. Aan de hand van die meldingen gaat de BOA of de politie op pad. Bij de gemeente is het melden eenvoudig: via een mailbericht of een telefoontje.

Laat uw veiligheid niet afpakken door een paar personen met slechte bedoelingen. Voor uw veiligheid en de veiligheid van Woudenberg zijn we met elkaar verantwoordelijk.