'Veiligheid start van geslaagd evenement'

Ieder jaar vinden in Woudenberg verschillende evenementen plaats, zoals Haantjesdag en Koningsdag. Met het ingaan van de zomertijd en het begin van de maand april gaat het seizoen voor de buitenevenementen in Woudenberg weer van start. Zo staat eind april in het teken van Koningsdag en de traditionele Koningsspelen. Daarna herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers en vieren we op 5 mei onze vrijheid.

Aan al deze evenementen wordt door ons Oranjecomité hard gewerkt om ieder jaar weer een mooi programma aan te bieden aan alle Woudenbergers. Ook onze winkeliersvereniging DES zorgt het hele jaar door voor leuke activiteiten voor inwoners van Woudenberg en bezoekers van ons centrum.

De voorbereiding van al deze evenementen begint met het aanvragen van een vergunning bij de gemeente. Dat is vaak een hele klus voor de vrijwilligers die dan veel informatie moeten aanleveren over de uitvoering van hun plannen en de daarbij behorende veiligheidsmaatregelen. Als gemeente ondersteunen wij deze organisaties graag; aan het loket of met het digitale aanvraagformulier voor een vergunning.

De eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid van een evenement ligt bij de gemeente. Incidenten als het monstertruckongeluk in Haaksbergen hebben duidelijk gemaakt dat het de burgemeester is die moet afwegen of de vergunning afgegeven kan worden. Bij grotere evenementen neem ik in die afweging het advies van de Veiligheidsregio Utrecht en de politie mee. Tijdens het evenement zorgen de BOA of de politie voor toezicht en handhaving op die veiligheid en het naleven van de afspraken in de vergunning.

De vergunningsaanvraag wordt door organisatoren van evenementen vaak als tijdrovend ervaren. Je wilt iets leuks voor het dorp regelen en dan komt de gemeente met al die ingewikkelde voorschriften. Echter, deze goede voorbereiding zorgt ervoor dat ik als burgemeester de verantwoordelijkheid kan nemen voor deze evenementen, omdat ik weet dat is nagedacht over onverwachte gebeurtenissen, zoals een onweersbui bij de Avondvierdaagse. Dan is het belangrijk dat het draaiboek wordt gevolgd en miscommunicatie wordt voorkomen. Elke ouder wil op dat moment weten waar zijn of haar kind loopt of opgevangen wordt. Zo stralen we met elkaar uit dat de situatie onder controle is.

Ik heb zin in het buitenseizoen en ben blij dat er ieder jaar weer zoveel te doen is in Woudenberg.

Ik heb grote waardering voor al die inwoners die zich hiervoor inzetten. Met elkaar zorgen we voor een levendig en veilig Woudenberg.