Spoorloos

Een nieuwe omschrijving, een nieuwe locatie en een nieuwe indiener van plannen. Het was even spoorzoeken, maar het gaat nog steeds over het Consumentenplein. Wethouder Gijs de Kruif informeerde de raad afgelopen donderdag over nieuwe ontwikkelingen bij bedrijventerrein Spoorzone. Door Woudenberg Vastgoed BV is bij de gemeente het verzoek gedaan om vestiging van bedrijven als bouwmarkten en supermarkten mogelijk te maken op de zogenaamde 'Kop Spoorzone'. In het register van de Kamer van Koophandel kan worden opgespoord dat Consumentenplein Woudenberg BV, opgericht in 2012, per 30 oktober van dit jaar is gewijzigd in de naam Woudenberg Vastgoed BV. In het persbericht van de gemeente wordt ook niet langer gesproken over het Consumentenplein. Het initiatief wordt nu omschreven als een locatie voor 'op consumenten gerichte bedrijven'. In het spoorboekje van de gemeente, de Structuurvisie 2030, was voor dit initiatief de locatie bij de Pothbrug aangewezen. Dat is duidelijk. Maar bij de reactie van de gemeente over de nieuwe locatie raak je het spoor bijster. Zou de gemeente een ander spoorboekje hebben geraadpleegd? Bij de Kop Spoorzone staat in de Structuurvisie 2030 als bestemming namelijk omschreven 'een kantoorachtig bedrijvenmilieu met publieke ontmoetingsplek'. Gedacht wordt aan het ontwikkelen van een bedrijvenverzamelgebouw. Zit de gemeente echt op het goede spoor, wanneer zij vinden dat dit aansluit bij een bestemming voor 'meer op consumentengerichte bedrijven' als supermarkten en bouwmarkten?Nieuw is niet dat de nieuwe BV ruimte vraagt voor meer bedrijven. Het gaat onder andere over de vestiging van een tweede supermarkt, die vanuit het centrum naar het Consumentenplein zal vertrekken. De wethouder gaf aan aanvullend onderzoek te willen doen naar de effecten van deze verhuizing op het centrum van Woudenberg. De leden van de winkeliersvereniging DES waren er tijdens de debatavond rond de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk over. Wat hen betreft is dit de doodsteek voor de middenstand in het centrum. Woudenberg is namelijk een boodschappendorp en geen winkeldorp. Wat betekent dat tijdens het boodschappen doen ook de andere winkels worden bezocht. Alle fracties, met uitzondering van GBW zetten toen het sein op rood, indien de ontwikkeling van het Consumentenplein ten koste zou gaan van een levendig centrum. Het zal dus aan de politiek zijn om de voortdenderende trein van de gemeente in het goede spoor te houden en zo nodig aan de noodrem te trekken als de plannen zouden leiden tot verdere leegstand in het dorpscentrum. Joke van der Heide