Samenleving met een hoofdletter S

Het jaar 2015 ligt bijna achter ons. Begin januari wensten we elkaar een mooi en gezond 2015, zonder te weten wat ons allemaal te wachten stond. Ik doe een greep in mijn geheugen: een gijzeling tijdens het NOS-journaal, Charlie Hebdo en andere aanslagen in het buitenland, waarbij die in Parijs heel dichtbij kwam. Maar ook de vluchtelingenstroom, mensen op zoek naar veiligheid en vrede. Over de opvang van deze mensen ontstond in ons land in september paniek. Gemeenten moesten bijspringen door een sporthal in te richten. Ik had dit op 1 januari 2015 niet kunnen bedenken en, stel dat ik het had geweten, dan had ik me afgevraagd of wij dit aan zouden kunnen. Maar we hebben bewezen dat het kan. Inwoners van Woudenberg en Leusden zorgden ervoor dat de opvang goed is verlopen. Woudenberg heeft in 2015 laten zien wat er mogelijk is als je samen de schouders eronder zet.

ZORGTAKEN De zorgtaken kwamen in 2015 naar de gemeente. Herinnert u zich nog alle commotie, vooraf met weinig vertrouwen in de

gemeenten. Aan het eind van het jaar zien wij in Woudenberg dat er veel goed gegaan is: de lokale toegang tot de zorg is via het Sociaal Team van de gemeente goed van de grond gekomen. De verbinding met de samenleving en de Woudenbergse cliënten vind ik een mooi resultaat. Het gemeentebestuur sluit graag aan bij initiatieven uit de samenleving. Daarom schreef ons college zaterdag 12 december mee met de Schrijfmarathon van Amnesty International in het Cultuurhuis. Aandacht voor mensenrechten is hard nodig, ook in eigen land en in Woudenberg. Geweldig dat onze werkgroep van Amnesty ons de gelegenheid geeft om mee te schrijven.

Zaterdagavond 19 december was ik bij de jaarlijkse korpsavond van onze Woudenbergse brandweer. Deze vrijwilligers staan altijd klaar, oefenen elke week en volgen diverse opleidingen. De nieuwe generatie wordt klaargestoomd in de ploeg van de jeugdbrandweer. Daar maak ik graag tijd voor in mijn agenda.

RECEPTIE Tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandag 4 januari staan opnieuw bijzondere inwoners centraal die de Woudenbergse Zilveren Speld krijgen voor hun bijdrage aan de samenleving. Zo sluit ook de nieuwjaarsreceptie aan op wat er gebeurt in de samenleving. Ik hoop veel inwoners daar te mogen begroeten. Het jaar 2015 ligt bijna achter ons en liet keer op keer de kracht van de samenleving zien. Dat geeft vertrouwen voor 2016. Ik wens u mooie dagen en vooral ook dat vertrouwen toe.