'Goed om elkaar weer te ontmoeten'

De eerste week van het jaar staat in het teken van nieuwjaarsrecepties en nieuwjaarstoespraken. In het gemeentehuis ontmoetten alle medewerkers elkaar op maandagmorgen en praatten met elkaar over de afgelopen kerstvakantie en onze gemeentesecretaris blikte vooruit naar 2016.

OEFENEN Op de eerste maandagavond van het jaar was er tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Woudenberg in De Camp gelegenheid elkaar te ontmoeten als start van het nieuwe jaar.

Dat is een mooie gewoonte, omdat wij elkaar het hele jaar door weer nodig hebben en elkaar veel tegen zullen komen. Ik vergeleek dat in mijn nieuwjaarstoespraak met het vele trainen en oefenen van ons brandweerkorps, terwijl toch elk incident waar zij hulp verlenen weer anders is dan alles waarvoor geoefend is.

Maar door al dat oefenen, ben je zo op elkaar ingespeeld dat je weet wat je aan elkaar hebt en is er vertrouwen in elkaar. Zo functioneert ook de Woudenbergse gemeenschap: met de ervaring uit het verleden, gaan we met vertrouwen het nieuwe jaar 2016 tegemoet.

VEILIGHEID Na de drukbezochte receptie op maandag 4 januari gaan wij elkaar dit jaar natuurlijk nog veel meer ontmoeten. Voor maandag 25 januari bijvoorbeeld ligt er een uitnodiging om in gesprek te gaan over de veiligheid.

Met de kennis en ervaring van inwoners kunnen gemeente en politie hun inzet beter benutten op de vele terreinen van veiligheid: verkeersveiligheid, veiligheid in de openbare ruimte, sociale veiligheid, maar ook in de aanpak van woninginbraken.

WHATSAPP We moeten werken aan de bewustwording en meldingsbereidheid van zaken die onveilig zijn voor een buurman, iemand uit de wijk of bij jou op school. Dat kan in een WhatsApp-groep met de buurt, maar ook door alarmnummer 112 te bellen bij een verdachte situatie.

Zijn er zorgen over veiligheid in een gezin dat je kent, doe er dan wat mee. Helaas blijft huiselijk geweld nog te veel onopgemerkt, met alle gevolgen in het verdere leven van de kinderen die daarbij betrokken zijn.

DEUR OPEN Daarom vind ik ontmoeten en het gesprek aangaan zo belangrijk. Bij mij staat de deur altijd open, ook voor meldingen waar u misschien niet weet wat u ermee moet. De veiligheid voor de melder is belangrijk. Ik wens u allemaal een veilig 2016.