In gesprek over 'thuis' in Woudenberg

Ik ben benieuwd wat Woudenbergers nu al merken van het grotere aantal vluchtelingen met een verblijfsstatus dat hier de afgelopen maanden is komen wonen. Dankzij een goede samenwerking met onze woningbouwcorporatie Vallei Wonen heeft Woudenberg in 2016 al 15 vergunninghouders in de gemeente opgenomen; in 2015 waren dat er over het hele jaar 22 en het jaar daarvoor 12.

Dit is de taak die de gemeente van het Rijk krijgt. Zo zien we door de grote toestroom aan vluchtelingen in Nederland ook het effect voor Woudenberg. Voor deze nieuwe inwoners is het belangrijk om een plekje te vinden in ons dorp en zo snel mogelijk op eigen kracht te kunnen deelnemen aan de samenleving.

IN GESPREK Wat betekent dat voor onze samenleving? Welke zorgen, wensen en ideeën leven er? Om daarachter te komen organiseert de gemeente een themabijeenkomst. Maandag 13 juni ontmoet ik u graag in De Camp onder het motto 'In gesprek'. Ook de wethouders, ambtenaren en professionele partijen, zoals Vallei Wonen, Vluchtelingenwerk en de politie, zijn daarbij.

Hoe gaat dat bij jou in de klas als één van de kinderen van deze gezinnen erbij komt? Wat heeft de leerkracht nodig? Natuurlijk leven er ook zorgen. Als je een sociale huurwoning nodig hebt en langer moet wachten door deze taakstelling, wil ik graag weten wat u daarvan vindt. En nog belangrijker: wat gaan we daaraan doen? Misschien zijn er inwoners die particuliere woningen beschikbaar willen stellen voor verhuur. Dat scheelt wachttijd.

In Woudenberg hebben we al heel wat nieuwe inwoners opgenomen die ooit gevlucht zijn uit hun land, omdat zij daar niet veilig waren. Zij kunnen goede tips geven over het wegwijs maken in onze samenleving. Morgen (1 juni) mag ik een aantal van deze nieuwe Woudenbergers het Nederlanderschap geven. Zij hebben hard gewerkt aan de inburgering en daar examen voor gedaan. Die naturalisatie is elke keer een vrolijke bijeenkomst, maar toch met die schaduw van het leven wat achtergelaten is. Ik proef dan steeds een enorme wil om hier thuis te raken en juist voor de kinderen een leven met vrede en vrijheid op te bouwen.

THUIS Tegelijk ben ik burgemeester van inwoners die met eigen zorgen rondlopen en ook gehoord en geholpen moeten worden, want Woudenberg is ook hun thuis. Daarom heb ik de wens om in gesprek te komen. Dat kan op 13 juni, maar ook via de website van de gemeente waar alle informatie te vinden is.