'Geluk in Woudenberg'

Als ik terugkijk op de afgelopen week met de Koningsspelen, de Open Atelierroute, de Nieuwe Burendag in de Voorhof, de lintjesregen en Koningsdag zie ik een actieve Woudenbergse samenleving. Iedereen kan meedoen aan de activiteiten, vele vrijwilligers zetten zich in, er is aandacht voor de verschillende culturen in Woudenberg en ook de mensen van Reinaerde worden actief erbij betrokken. 'Domweg gelukkig in de Dapperstraat' is een dichtregel die bij het gevoel past van die fijne Woudenbergse gemeenschap.

Tegelijk besef ik dat het wonen in Woudenberg niet één op één samenvalt met geluk. In mijn dagelijks werk kom ik die andere kant ook tegen: eenzaamheid, de eenoudergezinnen die moeite hebben om elke maand weer rond te komen, geen energie hebben om ook nog eens vrijwilligerswerk te doen, teleurgesteld zijn in de overheid.

Ook de zaken die langs komen in mijn overleg met de politie zijn niet makkelijk op te lossen. Maar als je hiermee te maken hebt, ben je noggeen mindere inwoner van Woudenberg. Juist met deze inwoners ga ik graag in gesprek om naar hun zorgen te luisteren en dat ook mee te nemen in mijn dagelijks werk. Juist voor deze inwoners wil ik graag 'hun' burgemeester zijn.

Tegen deze achtergrond begrijpt u misschien beter waarom ik blij ben met al die mooie dingen die gebeuren en daar graag over schrijf of spreek. Ik zie onze buurtsportcoaches bij de Koningsspelen die elk kind belangrijk vinden en die het grootste deel van de kinderen ook kennen. Zij schakelen mbo-stagiaires in, die op de basisschool al op de sport naschoolse opvang zaten en zo weer mooie voorbeelden voor onze basisschoolkinderen zijn die zien hoe je dat kunt worden.

Als ook de organisatie van de Atelierroute oog heeft voor onze mensen van Reinaerde, dan benoem ik dat als positief. In de Voorhof kom ik alle nationaliteiten, de nieuwe buren, tegen die inmiddels horen bij ons dorp.

Op Koningsdag hoor ik de verwondering van de wijkagent over zoveel inzet van vrijwilligers. In De Camp zag ik op Koningsdag in die zaal met al die luchtkussens ook twee kersverse Syrische inwoners van Woudenberg helpen bij een spel, als vrijwilliger meegenomen door andere Woudenbergers om te laten zien hoe dat gaat op Koningsdag. Zo hoop ik dat iedereen zich thuis voelt in Woudenberg.