Gekef in de raad

Als echte speurhonden zijn de SGP-raadsleden in het dossier Spoolderberg gedoken, dat teruggaat tot 2003. In 2015 heeft  het college met Spoolderberg een hernieuwde overeenkomst gesloten over gronden in Ontwikkelgebied Woudenberg Oost. De SGP heeft ook na twee uitgebreide schriftelijke vragenrondes een verschil van mening met het college over de inhoud van de overeenkomst en vraagt zich af waarom deze overeenkomst zoveel jaren later nodig was.

Marco van de Hoef (GBW) stelde zich de afgelopen commissievergadering op als de waakhond van het college en liet merken geen prijs te stellen op het gewroet in het verleden door de SGP. Zijn vragen aan de SGP raakten aan een fundamentele discussie over hoever je als raadslid moet gaan om je controlerende taak uit te oefenen. De enorme  hoeveelheid vragen vindt hij niet passend binnen de verhoudingen van de Woudenbergse raad.

De SGP plaatst zich daarmee buiten de roedel in de beeldvorming van Van de Hoef, zeker ook richting de verkiezingen over twee jaar. Vooral de negatieve ondertoon van het spreekwoordelijk gekef spreekt Van de Hoef niet aan. Hij is meer voor een positieve en constructieve wijze van politiek bedrijven en is juist een voorstander van de praktische afspraken, die het college heeft gemaakt met Spoolderberg. Daarbij vertrouwt hij op de know how van het college, zeker ook omdat hij zelf vertelt op juridisch gebied een leek te zijn.

Vertrouwen is mooi, maar om raad vragen bij specialisten is dan misschien een betere invulling van de controlerende taak van een raadslid, denk ik dan achter mijn perstafeltje en tijdens latere contacten met beide raadsleden. Als je niet uitkijkt ben je anders namelijk niet de waakhond, maar het schoothondje van het college. Of ben je de gebeten hond als de SGP kan aantonen dat de gesloten overeenkomst inderdaad rammelt.

Zeker gezien het feit dat de SGP er, al dan niet terecht, van overtuigd is iets op het spoor te zijn. Met hun vragen willen zij een beeld krijgen over de reikwijdte en het waarom van de overeenkomst.

De interpretatie van het college dat de impact van de overeenkomst wel meevalt en niet verder gaat dan de Structuurvisie 2030 vindt de SGP niet terug in de feitelijke tekstuele onderbouwing in de overeenkomst. Om de controlerende taak goed te kunnen uitvoeren wil de SGP voorstellen om een onafhankelijke commissie de overeenkomst voor de raad te laten interpreteren. Juist doordat Van de Hoef aangaf een leek te zijn op dit gebied hoopt Molenaar dat hij dit voorstel gaat steunen. Of zou hij geen slapende honden willen wakker maken?