112, daar vang je boeven mee

Achteraf zeggen we vaak tegen elkaar dat we een persoon of geluid wel verdacht vonden, maar op het moment zelf denken we er niet aan om 112 te bellen of iets te melden bij politie of gemeente. Terwijl juist die meldingen de kans heel groot maken dat een woninginbreker of vernieler op heterdaad betrapt wordt en direct vervolgd kan worden. De ogen en oren van ons allemaal zijn een prachtige aanvulling op het werk van de politie. Zeker nu de zomervakantie er weer aan komt en veel Woudenbergers op reis gaan.

Bij de veiligheidsbijeenkomst op 25 januari kwam aan verschillende tafels ter sprake dat inwoners niet goed weten wat zij moeten doen bij verdachte situaties en hierdoor zaken niet snel melden bij de politie. Inwoners gaven aan huiverig te zijn om 112 te bellen, omdat de oude slogan '112 daar red je levens mee' nog bij iedereen in het geheugen zit. Tegenwoordig geldt daarentegen ook: '112, daar vang je boeven mee'. Wanneer sprake is van een acute, verdachte situatie, zoals het vermoeden dat een inbraak gepleegd of voorbereid wordt, kunnen inwoners het beste naar 112 bellen.

De politie heeft de mogelijkheid om met spoed ter plaatse te komen om de situatie te bekijken, te beoordelen en eventueel actie te ondernemen. Voor minder acute zaken, kunnen inwoners bellen met het algemene telefoonnummer van de politie 0900-8844 of contact zoeken met de gemeente via de bekende communicatiekanalen.

De politie en de gemeente werken nauw samen op het gebied van de openbare orde en veiligheid. De politie krijgt meldingen en aangiften op verschillende terreinen, zoals deze onder meer staan beschreven in het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet.

Waar de politie zich richt op strafbaar gedrag als geweld plegen, stelen, overvallen en inbraken, richt de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente Woudenberg zich op kleinere ergernissen. Denk hierbij aan parkeer- of burenoverlast. De BOA is bevoegd om handhavend op te treden tegen feiten, zoals parkeren in de blauwe zone zonder parkeerschijf en parkeren in het algemeen.

U als inwoner helpt mee aan een veilig en leefbaar Woudenberg door verdachte situaties en overlast bij de politie of de gemeente te melden. Wijkagenten hebben contact met de gemeente en aan de hand van de meldingen stemmen wij onze activiteiten op elkaar af.

Maar ik zou geen compleet verhaal vertellen als ik onze vele Burgernetters en de Woudenbergse Whatsapp-groepen ongenoemd laat. Hiermee laten al veel inwoners zien dat wij ons met elkaar verantwoordelijk voelen in Woudenberg.