Politiek

SCHERPENZEEL Opinie: fusie (1)
WOUDENBERG Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) stelt vast dat de participatiewet, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt had moeten helpen bij het vinden van een baan, amper heeft gewerkt. De Woudenbergse politiek beantwoordt deze vraag met ja en nee.
Advertorial
WOUDENBERG Staat een professionele bedrijfsvideo al langer op jouw verlanglijstje? December is de maand waarin wensen in vervulling gaan. BDUmedia...
WOUDENBERG Het Kabinet heeft plannen om de zware jeugdzorg weg te halen bij gemeenten en onder te brengen bij zogenaamde jeugdzorgregio's. De gemeente is verrast over deze oplossing, omdat minister Hugo de Jonge eerder had aangegeven nog onderzoek te laten uitvoeren. De coöperatie De Kleine Schans herkent de problemen, maar vindt de toon dat ...
WOUDENBERG Dat Woudenberg als kleine en zelfstandige gemeente de belastingadministratie uitbesteedt, ontslaat de gemeente niet van de eigen verantwoordelijkheid richting de inwoners, stelde de politiek tijdens het debat afgelopen dinsdag. De raad had moeite met de tweede grote misser van dit jaar op het gebied van de OZB-aanslagen en maakt...
Advertorial
Het is inmiddels zes jaar geleden dat ik de Zeeuwse polders verruilde voor de mooie provincie Utrecht. Omdat ik een echte natuur- en cultuurliefhebber ben, stond ik te...
WOUDENBERG Het feit dat de jaarlijkse Rijksbijdrage aan het Gemeentefonds gekoppeld is aan de netto Rijksuitgaven, betekent dat deze bijdrage sterk wisselend is en in veel gemeenten zorgt voor financiële onzekerheid. Te meer daar er sprake is van minder Rijksuitgaven en dus minder geld voor gemeenten dan begroot, terwijl de opgaven groter zijn...
WOUDENBERG De gemeentelijke woonlasten gaan in 2020 in Woudenberg substantieel omhoog. Voor éénpersoonshuishoudens gaat dit om 9,6 procent verhoging en worden de lasten 810 euro. Voor meerpersoonshuishoudens worden de lasten met 10,7 procent verhoging 874 euro. De grote boosdoener is de afvalstoffenheffing, die gemiddeld met meer dan 50...
Advertorial
WOUDENBERG Jouw bedrijf, product of dienst in beeld brengen met een professionele bedrijfsvideo of videoadvertentie. Dat is de specialiteit van Peter...
WOUDENBERG De kosten van het sociaal domein, waaronder jeugdzorg en Wmo vallen, waren opnieuw een belangrijk onderwerp binnen het begrotingsdebat. Er was goed nieuws dit keer. Gezien de positieve ontwikkelingen heeft het college aangegeven dat er na 2019 nog twee jaar nodig zijn om weer een meer stabiele fase in de zorgkosten...
WOUDENBERG Van het pakket met bezuinigingsvoorstellen van 278.000 euro had de raad moeite met de voorstellen voor bezuinigingen op het jongerenwerk, de programmacoördinator van het Cultuurhuis, het gemeentenieuws in de Woudenberger, het openbaar groen en de Adviesraad Sociaal Domein.
WOUDENBERG Het Woudenbergse college van burgemeester en wethouders heeft in de begroting 2020-2023 bezuinigingsvoorstellen gedaan van 287.000 euro. Wanneer zoals bij het nieuwjaarsfeest het totale subsidiebedrag wordt wegbezuinigd, komt het voortbestaan ervan in gevaar.