Politiek

WOUDENBERG CU, GBW, SGP en VVD leggen via de Algemene Beschouwingen op de gemeentebegroting 2020-2023 verantwoordelijkheid af aan hun kiezers. Hierin staan de voorgenomen bezuinigingen van het college centraal. Alle fracties erkennen dat Woudenberg niet onder bezuinigingen uitkomt.
WOUDENBERG De gemeente Woudenberg heeft een pakket van 278.000 euro aan bezuinigingsvoorstellen samengesteld. Het college zet in op besparingen door efficiëntere inzet van budgetten en uitvoering van taken. Ook wordt bespaard op de interne organisatie. Uitgangspunt is dat de besparingen de inwoners en de samenleving zo min mogelijk direct...
Advertorial
WOUDENBERG Mensen gaan niet voor niets scheiden. Anneloes van Deest zegt daarover: ,,Er zit pijn en verdriet bij mensen die gaan scheiden. Scheiden staat...
Het financiële beeld van de gemeente Woudenberg  is voor het eerste half jaar van 2019 niet rooskleurig. Van een verwachte kleine plus van 65.000 euro is het begrotingssaldo in de zomernota gedaald tot 328.000 euro negatief. Tegenvallers zijn het btw-compensatiefonds, afvalstoffenheffing, bijdrage RUD, sociaal domein en openbare verlichting.
WOUDENBERG Uit de serie interviews in deze krant met senioren raadsleden komt naar voren dat het politieke debat nu scherper is dan enkele jaren geleden. PvdA-politicus Wils van der Steen is het hier mee eens. Vanuit zijn jarenlange politieke ervaring heeft hij een eigen zienswijze over de redenen hiervan.
Advertorial
WOUDENBERG Op het meest in het oog springende plekje van Woudenberg opent bloemenwinkel Flowers only donderdag 7 maart haar deuren. Gerard Vlasman wil...
WOUDENBERG Er zijn vier raadsleden die al voor hun derde, vierde of zelfs vijfde periode in de gemeenteraad van Woudenberg actief zijn en collega's hebben zien komen en gaan. Raadsleden met senioriteit in het aantal dienstjaren. In de zomermaanden kijken zij met onze redactie terug op hun periode als raadslid. Deze week Wim...
Advertorial
WOUDENBERG Een vers gebakken brood of appeltaart, een stukje vlees bereiden op gas of inductie en vis of groenten uit een stoomoven. Velthuizen Keukens wil...