• Mevr. Slaghekke-van Wijk overhandigt Catharinapenning en oorkonde aan de heer Martina.

    Wim Uijttewaal

Catharinapenning 2019

17-11-2019, 16:44 | Lezersnieuws | Erwin

Zondag 17 november heeft de Catharinakerk weer de jaardag van de Heilige Catharina – haar beschermheilige- gevierd. Na de feestelijke viering met muzikale ondersteuning van het Catharinakoor, het koor Rejoice en het ‘huisorkest’ werd zoals elk jaar de Catharinapenning aan een vrijwilliger uitgereikt die een grote bijdrage levert of heeft geleverd aan onze geloofsgemeenschap.

Dit jaar is de Catharinapenning toegekend aan de heer Luigi Martina.

De heer Martina is dit jaar 40 jaar koster in de Catharinakerk. Bij kosters denk je aan het klaarzetten van brood en wijn, het ophangen van de nummertjes van de gezangen, het neerleggen van de boekjes. Maar er komt veel meer bij kijken. De juiste altaarkleden klaarleggen, kaarsen aansteken, de geluidsinstallatie bedienen, in de winter het pad sneeuwvrij maken...

In het rooster is iedere koster 1 x per zes weken voor de zondagsviering aan de beurt, maar de heer Martina is daarnaast al jaren elke woensdag de vaste koster bij de woensdagochtendviering. Ook bij begrafenissen is hij al jaren de vaste koster en daarmee de rechterhand van de begrafenisondernemer. Dit zijn lange vieringen met veel bijzonderheden. Luigi Martina zorgt altijd dat alles goed verloopt.

Als voorzitter van de kosters stuurt hij ook zijn kosterteam aan, die bestaat uit 5 mannen en een vrouw. Het kosterschap is voor de heer Martina ook ‘zien wat er moet gebeuren’: Hij loopt altijd rond, ook als hij geen kosterdienst heeft en springt in waar dat nodig.

Maar ook op andere terreinen heeft hij in de loop van de jaren zijn steentje bijgedragen. Hij brengt al jarenlang het kerkblad rond in zijn wijk. Hij geeft christen-zijn vorm door zich in te zetten voor de Vastenactiewerkgroep en nu haalt hij nog steeds de vastenzakjes in zijn wijk op. Ook voor politieke gevangenen heeft hij zich ingezet, want hij was van 2005 tot 2009 namens onze kerk lid van de Amnesty Werkgroep Woudenberg.

Dat er elk jaar een mooie kerststal vooraan in de kerk staat, hebben we mede aan hem te danken. Samen met een kleine club mannen bouwt hij deze altijd op.

Concluderend kun je wel zeggen: op de heer Luigi Martina kan altijd een beroep worden gedaan!