Collecte week in Woudenberg brengt € 2866,88 op voor het Diabetes Fonds

11-11-2019, 23:07 | Lezersnieuws | T.

De jaarlijkse collecte van het Diabetes Fonds heeft dit jaar in Woudenberg € 2866,88 opgeleverd. Het opgehaalde geld gaat naar onderzoek om diabetes te genezen, beter te behandelen of te voorkomen. De plaatselijke collecteleidster mevrouw T. van Ruler bedankt namens het Diabetes Fonds de collectanten de gevers de wijkhoofden en iedereen die zich heeft ingezet voor het slagen van deze collecte.Mocht u de collectant aan de deur hebben gemist, dan kunt u ook een bijdrage leveren aan de genezing van diabetes door te doneren in de online collectebus via www.diabetescollecte.nl/diabetesfonds