Zwerfafval en overlast in Woudenberg. 

08-08-2018, 13:03 | Lezersnieuws | Dineke

Een BOA die jongeren niet aanspreekt op de troep die ze maken en achterlaten……….Jongeren die niet begrijpen waar mensen zich druk om maken……..Ik wist niet wat ik las in de Woudenberger van 31 juli!

Afval horen we op de voorgeschreven manier aan te bieden. Als we dat niet doen, door het bijvoorbeeld op straat of in een park niet in de daarvoor bestemde bakken te deponeren en het zomaar te laten liggen, hoort een BOA daar iets van te zeggen. Een groepje jongeren gaf aan dat er soms wel reden was geweest dat de BOA hen erop aansprak, maar dat hij dat niet deed terwijl hij zich vlak bij hen ophield. Dit is mijns inziens je plicht verzuimen tot en met! Een van zijn taken is immers het erop toezien dat inwoners hun afval op de juiste manier aanbieden. Het is te hopen dat de burgemeester een pittig woordje tot hem richt over zijn nalatige gedrag tijdens het uitvoeren van zijn werk.

De jongeren beseften dus weldegelijk dat ze rotzooi hadden gemaakt. Dat is, waar mensen zich druk om maken, jongelui. Woudenberg schoon en na 22.00 uur (redelijk) rustig op straat, dat is waar de inwoners prijs op stellen. Dat is, wat een dorp een goed aanzien geeft.

Eind december stond er in de Woudenberger dat de BOA vond dat er te weinig gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid om overlast te melden…….Het is bekend dat er aardig wat plekken zijn waar troep wordt achtergelaten. De BOA van Woudenberg heeft in deze een uitermate schone taak!

 

D. van Keulen-Mölling

Woudenberg.