• Kerwin Doelwijt (BZK) met Linde, Maartje, Emma en Willeke.

    Astrid Dijkstra

Waardevol advies van jongeren over wonen in Woudenberg

15-04-2018, 19:37 | Lezersnieuws | Astrid

De zeggenschap van huurders groeit en bloeit. En dat dit bijzonder is, bewijst dat beleidsmedewerker Kerwin Doelwijt van het ministerie van Binnenlandse Zaken naar Woudenberg kwam. Op 9 april werd door de meedenkgroep Jongeren een advies overhandigd aan de HBVW over de toekomst van jongerenhuisvesting.

De meedenkgroep Jongeren bestaat uit Maartje Bosman, Gydo van de Lagemaat, Willeke van de Lagemaat, Emma Treep en Linde Treep. Aan de hand van een aantal vragen hebben zij zich vooral gericht op oplossingen en denkrichtingen om het wonen voor jongeren nóg meer mogelijk te maken. In hun advies staan bijvoorbeeld tips om de jeugd te motiveren om zich direct na hun 18e verjaardag in te schrijven als woningzoekende. Daarnaast zijn er verschillende woonconcepten uitgewerkt en is beschreven hoe het wonen in Woudenberg aantrekkelijk blijft voor jongeren. Dit advies is vanuit de doelgroep geschreven en daarom erg waardevol.

‘Naast deze groep zijn er ook meedenkgroepen over duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid. Hieraan werken zo’n 60 huurders en woningzoekenden mee, daar zijn we enorm trots op. De meedenkgroepen halen zo breed mogelijk adviezen en wensen van huurders op. Iedere groep stelt een advies op’, legt voorzitter Peter Karel uit. ‘Hoe meer huurders hieraan meedoen, hoe meer legitimatie (erkenning) de HBVW heeft. Dit zorgt ervoor dat wij sterker en professioneler met gemeente en Vallei Wonen jaarlijkse prestatieafspraken kunnen maken. De prestatieafspraken gaan over bestaande woningen in de sociale sector, nieuwbouw, huisvesting van specifieke doelgroepen en samenwerking op het gebied van zorg, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. In deze afspraken worden de adviezen vanuit de meedenkgroepen meegenomen.’

De HBVW is een belangenvereniging van en voor huurders van woningcorporatie Vallei Wonen in Woudenberg. Peter Karel: ‘Wij zijn een daadkrachtige huurdersbelangenbehartiger, gericht op het nu en de toekomst betaalbaar wonen en prettig leven in Woudenberg. Op een proactieve en betrokken manier zoeken we de samenwerking met huurders en de Woudenbergse samenleving om onze positie te versterken. Samen met alle huurders verbreden we onze horizon, zodat we slagvaardig landelijke en lokale ontwikkelingen het hoofd kunnen bieden. Door het versterken van onze positie in de samenleving staat de kracht van huurders steeds centraal. Voor ons telt de mening en denkrichting van alle huurders in Woudenberg.’