• kinderen van de lagere school KRAHOSA in Bamako

    Anja Kramer
  • Klas van de lagere school KRAHOSA in Bamako

    Anja Kramer

Statiegeld voor scholenproject Gerrit Jan Kramer in Mali

11-10-2016, 14:01 | Lezersnieuws | Anja Kramer

Bij de Albert Heijn aan de Dorpsstraat wordt statiegeld ingezameld voor scholenproject Gerrit Jan Kramer in Bamako, de hoofdstad van Mali.

De roots van dit scholenproject ligt in Woudenberg. Het project begon 24 jaar geleden met de droom van oud dorpsbewoner Gerrit Jan Kramer voor beter onderwijs in Mali. Gerrit Jan en zoon Eddy gingen in 1991 naar Mali, waar zijn vader Sayon Keita ontmoette, die als onderwijzer werkt in het arme Afrikaanse land.

"Ik werd diep geraakt door de bevlogenheid van Sayon Keita", aldus Gerrit Jan Kramer en beloofde vervolgens financiële steun vanuit Nederland voor beter onderwijs. Het jaar daarop loste hij die belofte in en ging op pad met 1500 gulden, omgerekend naar nu circa 685 euro, en gaf daar het startschot voor de bouw van een eenvoudig klaslokaaltje.

Ieder jaar ging Gerrit Jan een paar weken op bezoek in Bamako om te polsen of het vanuit Nederland overgemaakte geld goed werd besteed. Inmiddels is het project uitgegroeid tot een lagere school met 9 klassen en een school voor voortgezet onderwijs het Lycée Gérard Jean Kramer. Op beide scholen volgen 340 leerlingen onderwijs en geven er meer dan 24 leerkrachten les.

In de loop van de jaren worden ook boeken, schriften en pennen aangeschaft van het opgehaalde geld. Een tiental leerlingen waarvan de ouders te arm zijn om het schoolgeld te betalen krijgen door het project toch kan op onderwijs. In 2014 kreeg de school vier gloednieuwe computers voor de informaticalessen en in 2015 werd een deel van het dak gerenoveerd en een lokaal bijgebouwd.

Zijn kinderen, Woudenbergers Eddy, Roelie en Anja zetten nu het levenswerk van hun op 11 augustus 2012 overleden vader Gerrit Jan Kramer voort .Door middel van kleine initiatieven o.a. het staan op kofferbakverkopen wordt geld ingezameld. Ook zijn er veel mensen die het project een warm hart toedragen, heeft het project vaste donateurs en zijn er projecten op scholen waar geld mee wordt ingezameld.

Voor 2017 staat er weer een bezoek aan de scholen gepland. De kosten voor deze reis worden geheel uit eigen zak betaald. Elke Euro die binnenkomt, wordt ook daadwerkelijk aan het project besteed. Zo komt het geld terecht op de plek waarvoor het bedoeld is.

Voor meer informatie over dit project of als u dit project wilt steunen, kunt u contact opnemen met Eddy Kramer: e.kramer@altrecht.nl, of

06- 34 97 20 68.

Ze zijn ook te volgen op www.facebook.com/ScholenprojectLGJKBamako