Spreekuur ouderenwerker SWOW op woensdag

28-10-2015, 11:54 | Lezersnieuws | Ineke Drees, ouderenadviseur SWOW

Het inloopspreekuur van de ouderenwerker van SWO Woudenberg is in het vervolg op woensdag van 10 tot 11 uur. De ouderenwerker Ingrid Loman is dan op haar kantoor in het MFC. de Schans en gaat in op uw vragen. U kunt haar ook telefonisch bereiken op telefoonnummer 06 10 33 71 84 of per email via swow.ouderenadvies@gmail.com. www.swo-woudenberg.nl.

Ingrid Loman is de vervangend ouderenwerken, nu Tineke Smallenbroek met zwangerschapsverlof is en zij werkt op woensdag. Ook Tineke zal, na haar terugkeer, op woensdag werken en het inloopspreekuur blijft dus op woensdagmorgen van 10 tot 11 uur. Bij SWO kunt u terecht met vragen over activiteiten en diensten van SWO en over hulp- en dienstverlening aan senioren in het algemeen.