• Voorkom geldverspilling

    B. de Visser

Procedure en snellere teruggaaf Btw oninbare vorderingen per 1 januari 2017

23-11-2016, 12:00 | Lezersnieuws | Gerben van Delft

OpMaat Incasso uit Scherpenzeel wil graag dit nieuws met u als ondernemer delen. Dit omdat deze procedure impact heeft op uw organisatie.

De procedure voor het terugvragen van Btw op oninbare vorderingen wordt met ingang van 1 januari 2017 versoepeld.

Iedere ondernemer loopt wel eens tegen oninbare vordering aan. Door versoepeling van de regeling kan de liquiditeitspositie van ondernemers verbeteren. Voor u als ondernemer is deze versoepeling meer dan welkom!

Het doel van deze wijziging is tweeledig:

Ten eerste, het vereenvoudigen van de procedure om Btw op oninbare

vorderingen terug te vragen. Ten tweede de ondernemers sneller zekerheid geven.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Het recht op teruggaaf ontstaat in ieder geval als de factuur één jaar

na opeisbaarheid nog niet is betaald;

Het bedrag van de teruggaaf kan in mindering worden gebracht op

de periodieke Btw-aangifte. Het is dus niet meer nodig om een

afzonderlijk verzoek in te dienen;

Als een oninbare vordering later alsnog (deels) wordt voldaan, wordt

de Btw opnieuw (deels) verschuldigd.

Ook de opeisbare vorderingen van voor 1 januari 2017 vallen onder deze regeling, waarbij de termijn van 1 jaar begint te lopen op 1 januari 2017.