• v.l.n.r. Peter Karel, Marleen Treep en Marcel Meulen.

    gem Woudenberg

Prestatieafspraken Wonen 2019 definitief

12-12-2018, 11:01 | Lezersnieuws | Astrid

Woningcorporatie Vallei Wonen, Gemeente Woudenberg en de Huurders Belangen Vereniging Woudenberg (HBVW) hebben de jaarlijkse prestatieafspraken opgesteld. De afspraken zijn dinsdag 11 december ondertekend door Marcel Meulen, directeur-bestuurder van Vallei Wonen, wethouder Marleen Treep en voorzitter Peter Karel van de HBVW.

Drie partijen

De afgelopen tijd hebben deze drie gelijkwaardige partijen met elkaar de prestatieafspraken voor 2019 opgesteld. Afspraken over onderwerpen als betaalbaarheid en beschikbaarheid, wonen en zorg, huisvesting voor bijzondere doelgroepen, nieuwbouw en duurzaamheid. De HBVW vertegenwoordigt de huurders en de woningzoekenden. Ook komend jaar wordt weer samengewerkt om de afspraken te realiseren. Als het nodig is, kunnen de afspraken, in gezamenlijkheid, worden bijgesteld.

Prestatieafspraken

Marcel Meulen licht toe: ‘In de prestatieafspraken staan concrete afspraken over het aantal beschikbare huurwoningen. Vallei Wonen wil graag multifunctionele of levensloopbestendige woningen bij bouwen. Daarvoor zijn we afhankelijk van meer concrete afspraken met de gemeente, die daarvoor sociale kavels beschikbaar stelt. Een ander speerpunt blijft de betaalbaarheid van de woningen. Tenslotte spant Vallei Wonen zich in om de kansen voor jongeren op de woningmarkt te vergroten.

Wethouder Marleen Treep vindt het bijzonder om mee te maken hoe met drie partijen een overeenkomst wordt gesloten: Vallei Wonen, de HBVW en de gemeente. ‘Met elkaar zoeken we naar wat het beste is voor de inwoners van Woudenberg en daar dragen we alle drie op een eigen manier ons steentje aan bij. En nu op naar 2019 waar we de gemaakte afspraken uit gaan voeren!’

‘Voor 2019 staan er zeven afspraken in, die vanuit de meedenkgroepen van de HBVW naar voren zijn gekomen’, aldus Peter Karel, voorzitter van de HBVW. ‘Misschien worden dat er volgend jaar nog wel meer. Dat is aan de huurders en woningzoekenden in Woudenberg. Hierbij doen wij dan ook gelijk een oproep: Wilt u ook meedenken en meepraten over goed en leefbaar wonen voor de toekomst, word dan lid van de HBVW. Wij kunnen uw stem goed gebruiken.’ Aanmelden kan via ledenhbvw@gmail.com of (033) 286 29 70.