Oppositie of dreef

21-05-2017, 13:31 | Lezersnieuws | Wils van der Steen

In de Woudenbergse gemeenteraad is de verordening Sociaal Domein behandeld en dankzij de oppositie scherp verbeterd, zoals de verlaging bijdrage huishoudelijke hulp. De hoofdrol hierbij is ingevuld door de SGP, Jan van den Dool. Hij werd gesteund door de PvdA. De Goliath in de Raad, GBW was stil. Zij pasten hun mantra toe: "Als de wethouder vóór, zijn wij niet tegen". Een passende verwoording voor hun dualisme in de Raad, waarbij het GBW zelden met een amendement of motie komt.

De belangrijkste opbrengst is de verlaging eigen bijdrage huishoudelijke hulp naar €5 per uur. Dit was €10. Dit voorstel van SGP en PvdA kreeg raadsbrede steun, op de CU na. De ChristenUnie vindt dat we jojo-en met de bijdrage. Eerst €5, toen €10, nu weer €5. De vrouwen van de ChristenUnie konden hier niet tegen.

Voor de Woudenbergse huishoudens een mooie opbrengst. Huishoudelijke hulp is beter betaalbaar, hetgeen vooral voor de minder bedeelden bijzonder welkom zal zijn.

Minpunt is de tegenprestatie waartoe uitkeringsgerechtigden worden verplicht. Ze moeten wat doen voor hun uitkering. Ook nu was de SGP initiatiefnemer, helaas. Hierbij vergat GBW zijn mantra en stemde mee. Slechte zaak. Immers, hun wethouder Pieter de Kruijf had toegelicht dat met uitkeringsgerechtigden altijd wordt gesproken over wat zij kunnen betekenen voor de samenleving. Een verplichting voor een tegenprestatie is meer voor de bühne dan realistisch. De uitkeringsgerechtigden worden dus in de steek gelaten door het lokale GBW.

Ook de christelijke partijen CDA en CU stemden mee met de SGP. Het CDA wist zelfs te vertellen dat dit goed was voor de uitkeringsgerechtigden zelf. Hoezo barmhartigheid? Die was wel aanwezig bij de PvdA en de VVD; zij stemden tegen de tegenprestatie. En toonden zich de ware Samaritaan!

Al met al een levendige raadsdiscussie over het Sociaal Domein in Woudenberg 18 mei, waarin de verschillen nog eens duidelijk werden. Hierin was een glansrol voor de SGP weggelegd, het GBW vergat zijn mantra en speelde geen rol in het debat.

Wils van der Steen

Commissielid PvdA Woudenberg