• Lijsttrekker Jan van der Kolk

    Monique van der Kolk

Lokaal Waterbeheer start campagne met lijst 7

26-02-2019, 12:31 | Lezersnieuws | Jan

Lokaal Waterbeheer start campagne met lijst 7

 

Voor de verkiezing op woensdag 20 maart van een nieuwe bestuur voor het waterschap Vallei en Veluwe is Lokaal Waterbeheer gestart met de campagne. De meeste publicatieborden in de gemeenten in het werkgebied zijn beplakt met de blauwe poster met de grote 7. De partij neemt opnieuw deel aan de verkiezingen, nu heeft Lokaal Waterbeheer 2 zetels. Lijsttrekker is ook deze keer Jan van der Kolk uit Harderwijk. Deze zit, met een korte onderbreking, nu ruim 9 jaar in het bestuur van Vallei en Veluwe.

Lokaal Waterbeheer is een onafhankelijke partij en niet gebonden aan een landelijke organisatie. De meeste kandidaten op de kieslijst vertegenwoordigen hun eigen lokale partij. Een praktische oplossing en dus dichtbij de lokale waterproblemen.

Lokaal Waterbeheer staat ook voor veiligheid, sterke dijken, schoon oppervlaktewater en een doelmatige verwerking en hergebruik van afvalwater en grondstoffen hieruit. Een goede voorlichting aan inwoners en een duidelijke communicatie staat centraal. Lokaal Water is niet voor onnodige belastingverhoging, maar steunt alleen trendmatige verhoging. Lokaal Waterbeheer wil volle aandacht voor de problemen bij extreme droogte en bij een teveel aan hemelwater. Denk hierbij ook aan agrariërs en natuurbelangen. Andere belangrijke onderwerpen zijn energietransitie, duurzaamheid en circulair werken. Aandacht moet ook uitgaan naar het regenbestendig maken van wijken in steden en dorpen. Onder het motto 'tegel eruit, plant erin' wil Lokaal Waterbeheer zich sterk maken voor onttegeling en vergroening van tuinen zodat er geen regenwater onnodig in de riolering terecht komt en naar de zuivering gaat. Op de website van Lokaal Waterbeheer www.lokaalwaterbeheer.nl staan alle laatste nieuwtjes met betrekking tot de verkiezingen op 20 maart.