Jaarlijkse collecte voor Amnesty International

07-03-2019, 14:45 | Lezersnieuws | sierd

COLLECTEWEEK AMNESTY INTERNATIONAL
11 t/m 16 MAART 2019

 

‘Ik ben er absoluut van overtuigd dat jullie brieven tot mijn vrijlating hebben geleid.’

 

Teodora del Carmen Vásquez uit El Salvador werd ten onrechte beschuldigd van abortus, wat in haar land ten strengste verboden is. Amnesty voerde intensief actie voor haar vrijlating en in 2018 werd ze na 10 jaar weer met haar gezin herenigd.

 

Geef om vrijheid
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2019 voor de zeventiende keer een landelijke collecte. In de gemeente Woudenberg zullen van 11 tot en met 16 maart 2019 32 collectanten de straat op gaan.

 

Missie Amnesty

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen profiteert van de mensenrechten. Om dat te bereiken doet Amnesty onderzoek naar schendingen van deze rechten en voert daar actie tegen.

 

Waarom een collecte?

Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde voor de organisatie.

 

Amnesty werkgroep Woudenberg krijgt 25% van de opbrengst van de collecte daardoor kan zij o.a. rond 10 december de schrijfactie in het Cultuurhuis houden; voorlichting geven aan groep 7/8 van de basisscholen in Woudenberg; producten van Amnesty inkopen en deze verkopen in de Wereldwinkel.

Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op www.amnesty.nl.

Wil je meer weten over Amnesty werkgroep Woudenberg en je inzetten voor mensenrechten neem dan contact op met Anja Veltman tel: 033 2863949.