• Henschotermeer

    GBW

Hoe staat GBW in de discussie over het Hens? 

20-02-2018, 23:10 | Lezersnieuws | Sebastiaan

Moet de toegang gratis zijn? Alle inwoners en de politiek in Woudenberg willen dat het Henschotermeer voor iedereen toegankelijk is en blijft. Ook GBW! Al betalen we als inwoner natuurlijk nu al voor een bezoek aan het Hens door parkeergeld voor je auto of fiets. Maar extra entreeheffing wil GBW voorkomen.

Hoe zit het nu precies? Goed om te weten dat na het opheffen van het recreatieschap alle politieke partijen in Woudenberg voor het zoeken naar een nieuwe exploitant waren. Het opheffen was het gevolg van de economische crisis er zijn toen in alle gemeenten en ook landelijk politieke keuzes gemaakt om te bezuinigen. Een van de maatregelen was het opheffen van het recreatieschap. Er is een zogenaamde ontwikkelkader opgesteld met de provincie Utrecht, de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg, eigenaar van het gebied Landgoed den Treek- Henschoten en de exploitant. Hierin is o.a. het volgend opgenomen:

- Het Henschotermeer moet openbaar toegankelijk blijven; - Er kan een bijdrage gevraagd worden voor bezoek.

Wat doet GBW nu? Als GBW waren en zijn we hierover wel kritisch gebleven. We hebben er vanaf het begin op aangedrongen dat het Hens toegankelijk moet blijven voor het publiek en dit is wat GBW betreft mogelijk zonder het vragen van extra entree!

Wat GBW betreft zijn er genoeg mogelijkheden om de exploitatie mogelijk te maken en geen extra entreegelden te vragen. We hebben als GBW hiervoor ook ideeën aangedragen en dit aan het college mee te geven om hierover met de exploitant de mogelijkheden te onderzoeken, denk daarbij aan:

- Muziekfeesten in welke hoedanigheid dan ook - Strand en wateractiviteiten voor kinderen in de weekenden of vakanties - De Woudenbergse waterspelen - Kanoverhuur - Ligbedden verhuur - Meer Horecagelegenheden - Meer Mountainbike mogelijkheden met betaalde routes - Mooie betaalde wandelroutes met toegevoegde waarde - Bosgolf activiteiten als tegenhanger van het bekende boerengolf

Dé rol van de Woudenbergse politiek: Om bovenstaande in onze optiek zeer haalbare ideeën mogelijk te maken en hiervoor bestemmingsplannen en vergunningen op af te stemmen, dus minder regels,  en dit in gesprek met de exploitant mogelijk maken is wat GBW betreft de beste optie.

Het doel is voor GBW dus dat partijen samen zoeken naar een oplossing om de toegang tot het Hens vrij te houden en geen extra entreeheffing. 

Lees verder op: www.gbw-online.nl/nieuws/hoe-staat-gbw-in-de-discussie-over-het-hens/