• samenwerking fysiotherapie praktijken: Rob Tijssen & Jacqueline Stoel

    David den Hartog

Fysiotherapiepraktijken de Schans en Geerestein gaan samen verder

27-09-2016, 06:00 | Lezersnieuws | Rob Tijssen

Fysiotherapiepraktijk De Schans en fysiotherapie Geeresteingroep gaan per 1 januari 2017 samen verder als een praktijk (fysiotherapie Woudenberg). De twee locaties aan de Geeresteinselaan en De Schans blijven gehandhaafd.

De krachtenbundeling van beide praktijken in Woudenberg heeft als doel nog betere fysiotherapeutische zorg op maat te bieden door multidisciplinair te werken. Ruimte kan efficiënt gebruikt worden en specialiteiten worden geclusterd. De wens van Rob Tijssen, eigenaar van fysiotherapiepraktijk De Schans, om een stapje terug te doen kan door deze samenvoeging worden ingewilligd.

(quote Rob)

"Met veel plezier en toewijding heb ik 30 jaar in Woudenberg de praktijk opgebouwd. Voor mij wordt het echter tijd een stapje terug te doen. De krachtenbundeling met de Geeresteingroep geeft mij de mogelijkheid om continuïteit in de zorg naar klanten van De Schans te waarborgen en zelf langzaam af te bouwen. Ik zie deze stap dan ook met veel vertrouwen tegemoet."

(quote Jacqueline)

"Geeresteingroep zoekt altijd naar mogelijkheden om zorg op maat te bieden door multidisciplinair te werken. Fysiotherapiepraktijk De Schans kent een aantal specifieke disciplines waar wij graag mee samen willen werken. Momenteel barsten we aan de Geeresteinselaan uit onze voegen en is onze kamerplanning elke week weer een uitdaging. Door de samenvoeging geven we gehoor aan een verbetering op beide fronten. We kijken dan ook enorm uit naar deze stap."

Voor klanten verandert er vooralsnog niets. Iedereen kan nog steeds op zijn vertrouwde locatie terecht en worden behandeld. Echter indien specifieke expertise op de andere locatie voorhanden is zou de cliënt/patiënt zichzelf te kort doen als daar geen gebruik van gemaakt zou worden.

De aankomende maanden gaan beide praktijken de samenvoeging inhoudelijk verder vorm geven.