• diploma's en bloemen voor GHPers in Moriahoeve

    L. van Ravenhorst

Eerste groep GHP-ers geslaagd in Moriahoeve!

15-02-2019, 14:53 | Lezersnieuws | Lydia

11 medewerkers van Woonzorgboerderij Moriahoeve, hebben als eerste groep in Nederland met goed gevolg de opleiding GHP afgerond en hebben vandaag hun certificaat in ontvangst mogen nemen. En dat is zeker reden tot een feestelijke afsluiting.

GHP staat voor Gespecialiseerd Helpende Psycho-Geriatrie.

Het jaar voordat deze medewerkers startten met de opleiding, werd in Moriahoeve een soortgelijke opleiding GVP (gespecialiseerd verzorgende PG) gevolgd door verzorgenden.

Dit is zo waardevol bevonden, dat er in samenspraak met Norma Claussen van AVZN (opleidingsinstituut voor de zorg) een soortgelijke opleiding ontwikkeld is voor helpenden.

Waar verzorgenden het onbegrepen gedrag in kaart brengen en evalueren en interventies op leren inzetten, wordt bij de helpenden meer ingestoken op wat dementie met mensen doet.

Vervolgens leren ze hoe je de bewoners benadert en als het ware in hun huid probeert te kruipen om op het gebied van welbevinden.

Er zijn in de eindpresentaties hele mooie ontwikkelingen gehoord en gezien, en natuurlijk in het dagelijkse werk met de bewoners, dat maakt het verschil. Voor medewerkers en voor bewoners. De medewerkers kijken met hele andere ogen naar bewoners, die door dementie onbegrepen gedrag vertonen.

Trots zijn ze in Moriahoeve op zulke leergierige medewerkers.

Norma Claussen (AVZN) reageert als volgt op de afronding van de eerste lichting GHP-ers: Samen met Moriahoeve en AVZN hebben we gebouwd aan een eigen curriculum en opleiding met eigen kerntaken en competenties. De eigen cliënten staan centraal in de opleiding GHP en de praktijkopdrachten zijn gemaakt op een welzijnsmodel.  Binnen Moriahoeve zijn de deelnemers begeleid door de coördinator en werkbegeleiders bij het maken van hun praktijkopdrachten. De deelnemers geven allen aan dat ze veel hebben geleerd en anders staan in hun werk. Ze zijn zich bewust geworden van hun kijk op en naar de cliënt en hun eigen benaderingswijze, ze ervaren hun werk als leuker met de opgedane deskundigheid.

Moriahoeve staat nu voor de uitdaging om samen met de GHP een rol en stem te geven in de teams met hun welzijnskijk op de client. Een aantal GHP-ers zal een begeleidende rol krijgen bij de nieuw op te leiden GHP-ers die starten in maart 2019.

We feliciteren Moriahoeve met dit succes en resultaat! We zijn dankbaar dat we hebben mogen bijdragen aan de kwaliteit van leven van hun cliënten om samen vorm te geven aan complexere zorg bij bewoners met dementie.