• Nieuwjaarswens

    Imkervereniging

Duurzaam Woudenberg sluit aan bij Imkervereniging Scherpenzeel/Woudenberg

08-01-2019, 19:52 | Lezersnieuws | elske

WOUDENBERG 

Stichting Duurzaam Woudenberg, Imkervereniging Scherpenzeel/Woudenberg en de gemeente slaan de handen ineen om in 2019 biodiversiteit invulling te geven.

De gemeente Woudenberg en de imkervereniging hebben eerder al een convenant “bij-vriendelijk” handelen getekend om te komen tot verbetering van de biodiversiteit in Woudenberg. Voor de St. Duurzaam Woudenberg is biodiversiteit een belangrijk duurzaamheidsonderwerp en zij heeft dit voor 2019 als speerpunt van beleid en activiteiten.

Het Coalitieprogramma van de gemeente wil “het groen duurzaam in stand houden door o.a. de biodiversiteit in flora en fauna te vergroten.” Ook in breder verband bevinden we ons in goed gezelschap. Zo is het beleid van het ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedsel, mede gericht op herstel van biodiversiteit in combinatie met aandacht voor natuur en vernieuwingen in landbouw en veeteelt. En zeer recent heeft een brede maatschappelijke beweging haar “Deltaplan Biodiversiteitsherstel” gepresenteerd om te komen tot herstel van biodiversiteit en natuur in Nederland.

In wezen staan in Woudenberg vanuit de gemeente en ondergetekenden alle lichten op groen als het gaat om verbetering van de biodiversiteit in ons dorp.

,,Wij zullen deels samen met de gemeente, met maatschappelijke organisaties en met u als inwoners een aantal concrete acties hiervoor op touw zetten''

Stichting Duurzaam Woudenberg: Gerald ten Wolde (voorzitter) en Suzy Bollen (dossierhouder biodiversiteit)

Imkervereniging: Lammert van Beek (oud-voorzitter en contactpersoon voor Woudenberg) en Martin Wolswinkel (voorzitter)