• Deelnemers met elkaar in gesprek over een toekomstbestendig centrum

    J.Aartsen

De handen ineen voor een toekomstbestendig centrum

17-05-2019, 13:33 | Lezersnieuws | Winkeliersvereniging

Op maandag 13 mei organiseerden Ondernemersvereniging DES en de gemeente Woudenberg een bijeenkomst voor eigenaren van winkel- en kantoorpanden in het centrum van Woudenberg. Velen gaven gehoor aan deze uitnodiging, want de opkomst was groot. Goed om te zien dat vastgoedeigenaren betrokken zijn bij de ontwikkeling van het centrum.

De avond was bedoeld om de kennis over koopstromen en de leefstijlen van de Woudenbergse consument en de toeristen die ons dorp bezoeken te actualiseren. Maar bovenal was het een avond om met elkaar in gesprek te gaan over wat er nodig is om het centrum de komende jaren aantrekkelijk te maken en te houden, zodat de beleving aansluit bij de wensen van de consument.

“Landelijk en ook in Woudenberg dringt het besef door dat alleen via samenwerking van gemeente, vastgoedeigenaren en ondernemers we de consument beter kunnen bedienen”, aldus wethouder Anita Vlam. “Daarbij gaat het niet alleen gaat om fysieke maatregelen, zoals winkel- en horeca-aanbod en aantrekkelijke openbare ruimte. Het gaat ook om samenwerking en financiële middelen om bijvoorbeeld acties en evenementen te organiseren en om profilering en marketing. Het is daarbij belangrijk om gezamenlijk uit te stralen waar Woudenberg voor staat”, vult Bert Geijtenbeek, secretaris van de DES aan.

Met deze avond wilden de DES en de gemeente de samenwerking tussen de vastgoedeigenaren stimuleren.