Bestemmingsplan erdoor jassen

17-07-2016, 11:40 | Lezersnieuws | Wils van der Steen

In de Woudenbergse Raad van 7 juli 2016 was ik getuige zijn van een fraai stukje lokaal politieke manipulatie. Het bestemmingsplan Griftdijk moest goedgekeurd, vond het College. Echter, de oppositie had een amendement ingediend en hierover dreigde een 7-7 stemming te ontstaan. Dan zou alles opschuiven naar september…

Burgemeester Cnossen legde de vergadering een kwartier stil om het GBWraadslid Ronald de Snow de gelegenheid te geven in de Raad aan te schuiven. Vervolgens gaf Ronalds ja-stem de doorslag.

De bewoners aan de Griftdijk zijn de dupe. Hun inspraak tijdens de commissie heeft alleen krokodillentranen van de raadsleden opgeleverd; alle fracties betoogden dat het proces van inspraak slecht was. Wethouder Pieter betoogde dat 'we hiervan hebben geleerd'. Vervolgens stemden GBW, CDA, CU en VVD voor de plannen.

Mijn complimenten gaan naar wethouder Gijs. In zijn afwezigheid is het bestemmingsplan goedgekeurd, met een enkel detailamendement. Er kan worden gebouwd aan de Griftdijk, ongeveer 30 woningen, 15 meer dan afgesproken in de structuurvisie.

Een Raadsmeerderheid beloont deze afwijking. Welke afwijkingen zullen nog meer volgen?

Wethouder blij, de Raad stapt erover heen en de bewoners aan de Griftdijk krijgen er 30 buren bij.

Zo gaat dat in de gemeenteraad van Woudenberg.

Wils van der Steen

Commissielid PvdA Woudenberg