• Nieuws

    VW

Beperkte huurverhoging bij Vallei Wonen

25-04-2019, 12:44 | Lezersnieuws | Astrid

Ook dit jaar houdt woningcorporatie Vallei Wonen de huurverhoging voor haar huurders zo beperkt mogelijk. ‘In deze tijd is het betaalbaar houden van onze woningen voor degene die dat nodig hebben van het grootste belang. Daarom krijgen huurders met een laag inkomen een lagere huurverhoging’, aldus Marcel Meulen, directeur-bestuurder van Vallei Wonen. ‘Dit percentage kan laag zijn omdat de huurders die meer kunnen betalen een hogere huurverhoging krijgen.’

Overleg met huurders Huurders van een sociale huurwoning krijgen maximaal 1,6% huurverhoging als zij een laag inkomen hebben, dat is het inflatiepercentage over 2018. Bij een inkomen in 2017 hoger dan € 42.436 is de huurverhoging 4,11%. Deze huurverhogingspercentages zijn veel lager dan wettelijk is toegestaan. Het voorstel voor de huuraanpassing is besproken met de Huurders Belangen Vereniging Woudenberg (HBVW) en zij hebben positief advies gegeven. De huuraanpassing gaat in per 1 juli 2019. Alle huurders van Vallei Wonen ontvangen vóór 1 mei hierover een brief.

Bevorderen doorstroming De keuze voor een inkomensafhankelijke huurverhoging was nodig om de betaalbaarheid voor de huurders met de laagste inkomens zo laag mogelijk te houden. Daarnaast is dit ook een middel om de doorstroming te bevorderen van huurders die deze goedkopere woningen eigenlijk niet nodig hebben. Dit is afgesproken in de Prestatieafspraken 2019 die Vallei Wonen samen met de gemeente Woudenberg en de HBVW heeft opgesteld. Overigens zijn gezinnen met meer dan vier personen en huurders met een AOW-gerechtigde leeftijd met een hoger inkomen hiervan uitgesloten.

Inkomensafhankelijke huurverhoging De wijze waarop de huren verhoogd morgen worden wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Het aantal huurders van Vallei Wonen dat uiteindelijk de inkomensafhankelijke huurverhoging van 4,11% krijgt is niet zo groot: de Belastingdienst geeft aan dat 8% (82 huurders) in 2017 een inkomen had dat hoger was dan € 42.436. Ruim 73% van de huurders krijgt een huurverhoging van 1,6%. De overige huurders krijgen een lagere huurverhoging omdat de woning afgetopt wordt op de zogenaamde streefhuur. 12% krijgt daarom zelfs helemaal geen huurverhoging dit jaar. Daarmee zorgt de corporatie ervoor dat de betaalbaarheid optimaal blijft voor de huurder. Met de opbrengst van de huurverhoging kan Vallei Wonen ook aan nieuwe huurders goed onderhouden en energiezuinige huurwoningen in Woudenberg blijven aanbieden.