• Mw. H. de Kruif- Versteeg (links) 60-jaar lid Samen Verder krijgt bloemen aangeboden door Mw. H. Mons (rechts).

    mw. G. Mouthaan

60-jarig jubileum “Samen Verder”

26-02-2019, 08:22 | Lezersnieuws | Jubilate Deo

De Chr. Vrouwenvereniging “Samen Verder” hield donderdag 21 februari jl. haar jaarvergadering in Eben Haëzer. Tevens mocht herdacht worden dat de vereniging 60 jaar bestaat.

Voorafgaande aan de vergadering kwamen de dames om 18.00 uur bijeen om te genieten van een chinees buffet dat door het bestuur aan de leden werd aangeboden.

De presidente mw. G. Morren las tijdens deze maaltijd de notulen voor van de oprichtingsavond van de vereniging die toen CPB heette.

Later werd het Passage “Eben Haëzer” en sinds 1 januari 2008 “Samen Verder”.

Na de maaltijd werd mw. H. de Kruif- Versteeg toegesproken vanwege haar 60-jarig lidmaatschap. In de beginfase is zij 16 jaar penningmeesteresse geweest. Zij liet ons nog enkele uitnodigingen en krantenartikelen zien uit die beginfase. De felicitaties gingen gepaard met de overhandiging van een feestelijk boeket bloemen door mw. H. Mons (huidige penningmeesteresse).