Columns

Columnist:

Titia Cnossen

Loten in plaats van kiezen

Het betrekken van meer inwoners bij het gemeentebestuur is een wens die breed wordt gedeeld. Het systeem van een gekozen gemeenteraad zou vervangen moeten worden door een loting, die willekeurige inwoners aanwijst als een alternatief gemeentebestuur.

Columnist:

Titia Cnossen

Buren, burgers en Woudenbergers

In De Camp had ik zaterdagavond 8 oktober een leuke avond bij toneelvereniging 't Scherm met de voorstelling ´Boeren, bedstee en buitenlui´. Sinds 1959 brengt 't Scherm elk jaar weer voorstellingen.

Columnist:

Joke van der Heide

Geen communicatie, geen draagvlak

Na de recente discussie over herontwikkeling van de Griftdijk trok het Woudenbergse college weer volle zalen, met op de agenda drie ontwerpbestemmingsplannen. Opnieuw is de communicatie naar de omwonenden vooraf onvoldoende en ontbreekt draagvlak voor de plannen.

Columnist:

Titia Cnossen

Nieuwe inwoners en nieuwe buurvrouw

Op vrijdag 30 september had ik een mooie ontmoeting met nieuwe Woudenbergers. Mensen die de afgelopen tijd als nieuwe inwoner van Woudenberg werden ingeschreven, waren uitgenodigd op het gemeentehuis om kennis te maken met elkaar en met hun nieuwe gemeente.

Columnist:

Titia Cnossen

Erop uit in september...

De zaterdagen in september zijn elk jaar gevuld met mooie activiteiten. Zaterdag 3 september organiseerde de PJGU (Plattelandsjongeren Gelderland Utrecht) een prachtige Landdag aan de Broekerweg in Woudenberg.

Columnist:

Titia Cnossen

Aan het begin van een nieuw seizoen...

De scholen zijn weer begonnen, de sportcompetities starten, de verenigingen komen weer op gang, kortom: de vakantietijd is voorbij en het nieuwe seizoen is weer van start gegaan. Dit betekent dat in de raadszaal van ons gemeentehuis ook weer vergaderd gaat worden.

Columnist:

Titia Cnossen

Hoe werkt de gemeente?

Als inwoners aangeven zich niet gehoord te voelen in hun vragen over een bestemmingsplan, trek ik mij dit aan. Die inwoners nodig ik uit om hierover in gesprek te gaan met de gemeente.

Columnist:

Titia Cnossen

112, daar vang je boeven mee

Achteraf zeggen we vaak tegen elkaar dat we een persoon of geluid wel verdacht vonden, maar op het moment zelf denken we er niet aan om 112 te bellen of iets te melden bij politie of gemeente.

Pagina's