Columns

Columnist:

Titia Cnossen

Vakantietijd niet voor iedereen

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces is geweest, vrijdag begint de basisschoolvakantie en u ziet het stil worden in de straat. Het is vakantietijd, maar dat betekent niet dat iedereen op vakantie gaat.

Columnist:

Joke van der Heide

Stoelendans in Woudenberg

,,Het lijkt wel een stoelendans", riep wethouder Marleen Treep tijdens de eerste commissievergadering van het nieuwe college op 19 juni. Aan de vergadertafel was er letterlijk geen plek voor een derde wethouder. Dat moet de oppositie en dan met name het CDA hebben aangesproken.

Columnist:

Titia Cnossen

Even wennen aan elkaar

Onze gemeenteraad die op 21 maart verkozen is, heeft een drukke tijd achter de rug. Net bijgekomen van de verkiezingscampagne begon direct het inwerkprogramma voor de leden en plaatsvervangende leden van de gemeenteraad.

Columnist:

Titia Cnossen

Gebarentaal en stilte op 4 mei

Het zingen van het Wilhelmus in gebarentaal is voor mij een onvergetelijk moment bij het uitreiken van de koninklijke onderscheidingen op 26 april. Bennie Elferink werd die morgen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Corrie van den Berg lid.

Columnist:

Titia Cnossen

Nieuwe raadsperiode is gestart

De glimlach van Mark bij het uitbrengen van zijn stem voor de gemeenteraad was voor mij het mooiste moment van de verkiezingsdag op woensdag 21 maart. U zag zijn foto in de krant van vorige week.

Columnist:

Titia Cnossen

Feestelijke herbenoeming

Op 8 maart startte mijn nieuwe ambtstermijn als burgemeester van Woudenberg. Met de foto van het moment van het uitspreken van de eed op de voorpagina van De Woudenberger is dat vast weinig inwoners ontgaan.

Columnist:

Titia Cnossen

Maak gebruik van stemrecht

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft stemrecht, maar is het dan ook voor iedereen mogelijk om te gaan stemmen? Natuurlijk zorgen we dat de stembureaus toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en dat daar tenminste een stemhokje geschikt is om zo je stem uit te brengen.

Columnist:

Titia Cnossen

Goede zorg helpt veiligheid

Vorige week was ik in het nieuwe Utrechtse stadskantoor om met tachtig experts op het gebied van verwarde personen na te denken over de samenwerking tussen zorg, politie en gemeenten. Terwijl ik deze column schrijf, hoor ik op de radio hoelang je met psychische problemen moet wachten op zorg.

Pagina's