Zomer met mooie en moeilijke momenten

Onze Woudenbergse pluimveehouders hebben een roerige zomer achter de rug. De Fipronil-affaire, met alle gevolgen, is voor de hele eiersector zeer ingrijpend. Als gemeentebestuur van Woudenberg hebben we door bezoeken en brieven aan de Woudenbergse bedrijven laten merken dat we meeleven met alle ondernemers en hun familie. Na de vogelgriep is dit voor pluimveehouders een nieuwe klap die zij krijgen te verwerken.

De ontwikkelingen rond deze besmetting van pluimveebedrijven hebben grote impact op de agrarische sector in de Gelderse Vallei. Veel bedrijven krijgen te maken met ingrijpende maatregelen. Daarbij komt de onzekerheid hoe het verder moet, kippen laten ruien of ruimen? Voor vogelgriep waren protocollen en was er een schadevergoeding.

Dit is niet alleen een financiële klap, maar ook emotioneel zwaar om zoveel eieren te vernietigen, voedsel waar hard voor gewerkt is. Als gemeente kunnen wij de zorgen niet wegnemen maar wel helpen met informatie en laten merken dat wij meeleven.

Vrijdagavond 25 augustus vond ik het fijn om bij Cow Valley onze agrariërs weer tegen te komen. Op dit mooie evenement voor alle generaties agrariërs, georganiseerd door de Fokstudieclub Woudenberg e.o. en de PGJU Woudenberg e.o., heb ik genoten van de prachtige dieren.

Jonge boeren en boerinnen laten bij de kalverenvoorbrengwedstrijd hun kalf zien waar zij vanaf het voorjaar mee aan het oefenen zijn en ook in hun zomervakantie hard aan gewerkt hebben. Deze kinderen laten zien dat er toekomst is voor de de volgende generatie agrariërs. De vaarzen, pinken, middenklasse en oudere koeien werden voorgebracht door de volwassenen. Uit alle categorieën werd Miss Cow Valley (mooiste koe) gekozen. Tijdens dit evenement voel je dat de koe niet alleen een productiedier voor melk of vlees is, maar dat er een band is met en liefde voor de dieren. Aan het eind heb ik met veel plezier de prijzen uitgedeeld en Miss Cow Valley het medaillelint omgehangen.

Zo hebben we allemaal onze eigen herinneringen aan deze zomer. De vakantietijd is een onderbreking van het dagelijks ritme, zelfs al heb je niet de mogelijkheid om echt weg te gaan. De scholen zijn weer begonnen en deze week begint het vergaderseizoen van de gemeenteraad weer. Over ruim een half jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en de voorbereiding door de partijen is volop bezig. Ik hoop dat er weer voldoende mensen te vinden zijn met belangstelling voor het raadswerk en de lijsten gevuld worden met namen van betrokken Woudenbergers. Ik ben weer met frisse moed begonnen en wens u dat ook toe.