Woudenberg in de regio

Alle gemeenten, groot en klein, werken samen voor het welzijn van hun inwoners. De veiligheid is ondergebracht bij de politie en de brandweer. Voor de politie valt Woudenberg in de Eenheid Midden Nederland en hoort bij het basisteam Zeist, Bunnik, Leusden en Woudenberg.

Onze brandweer hoort bij de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Deze samenwerking is niet meer weg te denken en toch is het nog niet lang geleden dat Woudenberg een gemeentelijke brandweer had. In die tijd is onze mooie kazerne langs de randweg gebouwd.

Veiligheid is mijn verantwoordelijkheid als burgemeester en daar hoort veel overleg bij met collega-burgemeesters in die regio. Maandag 10 februari was ik bij de vergadering van het algemeen bestuur van de VRU waar de nieuwe verdeling van het brandweermaterieel op de agenda stond. Aanvankelijk leek onze brandweerpost een brandweerwagen kwijt te raken. Na overleg is dat teruggedraaid, maar verdwijnt wel de ademluchtcontainer naar een andere post. Ook hier is het welzijn van onze inwoners, in dit geval de veiligheid, de basis van de afspraken.

Die samenwerking voor veiligheid is geen keuze: elke gemeente is ingedeeld in een politie- of veiligheidsregio. Op andere terreinen maakt gemeente Woudenberg zelf bewust een keuze om taken met een andere gemeente of in een regio uit te voeren.

BELANG VAN INWONERS Als zelfstandige gemeente zoeken we steeds naar het belang van de inwoners voor nu en de toekomst. Daar is de samenwerking binnen Regio Amersfoort op gebaseerd. Woningzoekenden, het verkeer en de economie trekken zich niets aan van gemeentegrenzen.

Samen het gesprek voeren met de provincie over de drukke provinciale wegen, waar onze inwoners veel last van hebben, is nodig om tot resultaat te komen. Dat betekent dat de wethouders ook veel tijd besteden aan regionale overleggen. Daar laat je zien waar je als gemeente voor staat.

Voor de gemeenteraad is het belangrijk om zicht te houden op al deze samenwerkingen. Bij de GGD en de VRU is Woudenberg één van de 26 gemeenten.

Vaak krijgt het college de vraag uit de raad wat onze invloed is. Uiteindelijk kun je in je eentje niets tegenhouden en moet je soms uitspreken dat een besluit niet de eerste keus van Woudenberg was. Maar de actieve opstelling van de wethouders en mij als burgemeester wordt gezien en is in het belang van Woudenberg.