Werkzaamheden Centrum

WOUDENBERG  De voorbereidingen van de werkzaamheden voor herinrichting van het Woudenbergse centrum worden deze week gestart.

 

Er wordt begonnen met het asfalteren van de noordkant van het parkeerterrein Kostverloren. Johan van de Brand van aannemer Van Gelder: ,,Wij nemen zo snel mogelijk contact op met de omwonenden van het parkeerterrein om de gevolgen van de werkzaamheden met hen te bespreken. Zij zullen zien en merken dat er gewerkt wordt. Het parkeerterrein blijft wel bereikbaar via de Bernhardstraat, er blijven parkeerplaatsen beschikbaar en de bereikbaarheid van de supermarkten is gewaarborgd. Op verzoek van de winkeliersvereniging verdwijnen wij vervolgens in de drukke decembermaand, zodat de Woudenbergers ongestoord hun boodschappen voor de feestdagen kunnen doen." Door Van Gelder worden er in deze periode zelfs tijdelijk extra parkeervakken gerealiseerd.

 

INFORMATIE  De komende weken informeert Van Gelder betrokkenen over werkzaamheden aan de Dorpsstraat en Voorstraat. Er worden nieuwsbrieven gestuurd, in de omgeving van Dorpsstraat 17 komt een informatiepunt en Johan van den Brand en zijn collega's gaan in gesprek met ondernemers en bewoners over werkzaamheden bij specifieke panden. In de decembermaand zal er ook een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. In januari wordt gestart met het vervangen en verleggen van kabels en leidingen in de Dorpsstraat. Aansluitend worden in delen de trottoirs en straat vervangen. Van den Brand: ,,Ook dan is bevoorrading van de supermarkten gewaarborgd en komen wij met een plan om te zorgen dat de appartementen aan de Dorpsstraat bereikbaar blijven voor de bewoners."

 

BEREIKBAARHEID Eind maart, na de vorstperiode wordt gestart met het vervangen van de riolering in de Voorstraat.  ,,Deze ligt redelijk diep, wat soms leidt tot verrassingen. Wij verwachten echter geen grote problemen", aldus Van den Brand. De straat zal worden afgezet en het verkeer omgeleid. Met de winkeliers worden afspraken gemaakt hoe zij toch bereikbaar blijven. Doordat Van Gelder steeds korte stukken bestrating aanlegt aan één zijde van de Voorstraat en dan weer oversteekt naar de overkant, blijven iedere keer aan één kant de winkels bereikbaar en is er beperkte en korte hinder aan de andere kant.

 

De planning staat, alleen het weer kan nog invloed hebben. Van den Brand legt uit: ,,Is het een zware winter met een snel intredend voorjaar, dan kan het zijn dat het te laat wordt om de bomen in de Voorstraat in maart al te planten. Dat doen we dan in de herfst. De verdere herinrichting gaat altijd lukken voor Haantjesdag. Zo nodig maken wij met dubbele ploegen een inhaalslag."