Welkom kinderburgemeester

Dit schooljaar krijg ik hulp van de eerste Woudenbergse kinderburgemeester. Zij gaat zichzelf nog uitgebreid voorstellen en daarom vertel ik hier nog niet wie het is. Wat ik het allerleukste vind, is dat zij zelf naar mij toe kwam met de vraag of zij kinderburgemeester kon worden.

Daar begint het meedoen en meedenken van in dit geval de kinderen, jongeren. Zij doet zelf die stap naar voren. Vervolgens ben ik samen met de medewerkers in het gemeentehuis gaan kijken hoe we kunnen helpen om deze rol in te vullen. Want het betrekken van onze jongeren bij de lokale democratie is belangrijk en dat begint bij participatie, het meedoen. Hoe we dat vormgeven, gaan we komende tijd met elkaar ontdekken.

Ik laat met dit voorbeeld van meedoen in de gemeente zien wat de bedoeling is van participatie. Iedereen is voor, maar hoe doe je dat? Ook bij de bespreking van de begroting door de gemeenteraad kwam die vraag op tafel.

VOORBEELD De gemeente stelt zich steeds meer als partner op door inwoners, ondernemers en organisaties een steeds grotere rol te geven bij de ontwikkeling van het dorp. Een mooi voorbeeld is de oprichting van Coöperatie De Kleine Schans, het centrale aanspreekpunt voor inwoners als het gaat om zorg, ondersteuning en gezondheid. In deze samenwerking is de gemeente een van de partners.

DEUR OPEN De veelgestelde vraag is wat de gemeente aan participatie doet. Medewerkers van de gemeente moeten bij al hun werk bedenken of er wel of juist geen ruimte is voor burgerparticipatie. Verder staat onze deur altijd open voor initiatieven uit de samenleving, ongeacht welke naam daarbij hoort.

Op verzoek van de gemeenteraad is er nagedacht over het Right to Challenge, het recht om uit te dagen, hoe een groep bewoners taken van de gemeenten kan overnemen als zij denken dat het anders, slimmer en/of goedkoper kan. Maar het begint in de samenleving.

Een mooi voorbeeld is ons Nieuwjaarsfeest, dat bij de start van 2018 niet doorging. Voor de zomer meldde zich een initiatiefnemer die voor de komende jaarwisseling zijn schouders onder de organisatie zet. Daarbij hoort natuurlijk de ondersteuning met de jaarlijkse subsidie van 10.000 euro en hulp bij het aanvragen van de evenementenvergunning. Vervolgens ligt de verantwoordelijkheid voor het feest bij de organisatie. Dat is het samenspel en daarom zeg ik: 'Welkom kinderburgemeester en alle andere initiatieven!'