Wees nieuwsgierig

Op verzoek van de gemeenteraad prijken sinds dinsdag 12 november de woorden van Artikel 1 van de Grondwet op de balie van het gemeentehuis.

Dit artikel zegt dat iedereen in Nederland gelijk behandeld moet worden. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of om welke reden dan ook, mag niet.

Ook in Woudenberg willen we ons hier sterk voor maken. Wij willen een dorp zijn waarin iedereen mee kan doen, waar we omzien naar elkaar en waar iedereen zich thuis voelt. In Woudenberg mag je zijn wie je bent.

Bij alle discussies in de samenleving en dus ook in onze gemeenteraad spelen vaak verschillende belangen. Als wij niet met elkaar in gesprek gaan over die belangen en deze onderzoeken en begrijpen, blijven we steken in voor of tegen.

Daarom ben ik blij met beginselen zoals Artikel 1 van de Grondwet die wij allemaal delen. Collegeleden, raadsleden en ambtenaren, allemaal leggen wij bij de start van ons werk de eed of gelofte af. Daarbij belooft iedereen trouw aan de Grondwet en het nakomen van de wetten. Vanuit die basis zoeken we met elkaar naar het beste voor de gemeente Woudenberg en daarmee de inwoners.

Bij botsende belangen zet ik mij ertoe om nieuwsgierig te zijn naar de ander en de belangen die daar spelen. Door die bij de afweging van een besluit te benoemen, voelen zij zich gehoord en serieus genomen. Dan kun je ook kijken of de nadelen voor de tegenstander verkleind kunnen worden.

ZUINIG OP RECHTSSTAAT Ik ben blij met die onlosmakelijke band die wij met elkaar hebben in Woudenberg en in heel Nederland. Dat is onze rechtsstaat waar we zuinig op moeten zijn. Daar voel ik me bij bepaald als we 75 jaar vrijheid herdenken. De fotokeuze van onze Utrechtse Commissaris van de Koning is heel treffend: drie jonge meisjes staan achter een kinderwagen in een straat vol kapotgeschoten huizen in Rhenen. ,,Deze foto uit 1940 illustreert voor mij de waanzin van de oorlog en biedt tegelijk een boodschap van veerkracht en hoop. Een zomerse dag, de stad lag aan puin, het leven ging door'', aldus Hans Oosters.

Wat oorlog doet weten onze veteranen maar al te goed. Tot op de dag van vandaag leven mensen in oorlogssituaties en ook daar groeien kinderen op. Koester daarom onze vrede en veiligheid en wees nieuwsgierig naar de achtergrond van andere meningen.