Wees lief voor Woudenberg

Mijn nieuwjaarstoespraak sloot ik af met de wens om samen Woudenberg te zijn. Zoals de Amsterdamse oud-burgemeester Eberhard van der Laan opriep: ,,Zorg goed voor elkaar en voor de stad.'' Dat inspireerde tot het maken van de poster 'Wees lief voor de stad' en vertaalt naar onze gemeente 'Wees lief voor Woudenberg'.

In die lijn zie ik ook de SIRE-campagne #doeslief, om aandacht te vragen voor bewust of onbewust asociaal gedrag. Nederland en ook Woudenberg heeft een tolerant imago, maar in onze dagelijkse omgang ervaren we vaak het tegenovergestelde. Onze vrijheid van meningsuiting, waar we zo trots op zijn, ontaardt vaak in scheldpartijen.

Het bijzondere is dat onze agressie zich dan richt tegen mensen die ons helpen. 'Spugen, slaan, schoppen, vernielen: doktersassistenten hebben veel te maken met geweld', las ik een paar dagen geleden.

GEDRAG OUDERS Ook bij andere hulpverleners en op de spoedafdelingen van ziekenhuizen komt veel agressie voor. Dat kinderen op onze basisscholen niet altijd lief voor elkaar zijn, is van alle tijden. Maar het gedrag van ouders lijkt dit te versterken door asociaal gedrag tegenover elkaar en de leerkrachten.

Zo raken we onze veiligheid kwijt op de plaatsen waar dat zo belangrijk is: op school, in het ziekenhuis, bij de huisarts. Dat raakt de mensen die er werken, maar sluit ook mensen of kinderen uit die zich niet kunnen verweren tegen agressie met woorden of erger. Overlast die anderen veroorzaken, is één van de grootste irritaties in Nederland. De meeste mensen willen best wat aardiger zijn als anderen dat ook doen.

BUMPERKLEVEN Een struikelblok is dat mensen onderschatten wat de gevolgen van hun gedrag zijn voor anderen. Bumperkleven omdat je haast hebt, voelt voor de ander bedreigend. Even verkeerd parkeren om je kind bij school af te zetten, levert andere ouders en kinderen een onveilig gevoel op.

ONBEWUST ASOCIAAL Dit gaat ook Woudenberg niet voorbij en daarom denk ik dat de campagne #doeslief ook bij onze gemeente past. Zeker bij onbewust asociaal gedrag hoop ik dat mensen zich realiseren dat onaardig gedrag nergens voor nodig is en anderen kwetst.

‘Doe eens lief’ wil mensen aansporen elkaar aan te spreken op onaardig gedrag en daarmee kunnen we de samenleving een beetje mooier en liever maken. Denkt u mee wat we daaraan kunnen doen?