Veilige jaarwisseling gewenst

In deze laatste Woudenberger van 2018 kijk ik toch even vooruit naar de jaarwisseling. We vieren oud en nieuw tijdens het nieuwjaarsfeest op de parkeerplaats bij het gemeentehuis of in de eigen straat of buurt. We wensen elkaar het beste en proosten op het nieuwe jaar.

Daarbij hoort ook het afsteken van vuurwerk. Voor veel mensen mooi en feestelijk, maar soms ook hinderlijk en gevaarlijk voor andere mensen en dieren.

Daarom zijn er in Woudenberg regels waar u zich aan moet houden. Zo mag u alleen op bepaalde tijden vuurwerk afsteken en op sommige plekken in Woudenberg mag helemaal geen vuurwerk afgestoken worden. Bijvoorbeeld in de buurt van scholen en verzorgingshuizen. Dit zijn de zogenaamde vuurwerkvrije zones.

De politie en de boa controleren of iedereen zich hieraan houdt. Ook voor het carbidschieten gelden regels. Een mooie traditie die past bij Woudenberg met het knallen van de melkbussen dat vanuit het buitengebied tot ver in het dorp te horen is. De regels zijn er om te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren.

BEL DE POLITIE Helpt u mee aan een veilige en prettige jaarwisseling voor iedereen door deze regels te volgen en ongewenst gedrag of gevaarlijke situaties te melden? Als u de politie snel nodig heeft, bijvoorbeeld als iemand gewond raakt of als er een verkeersbord of prullenbak vernield wordt met vuurwerk, belt u 112. Ervaart u overlast van vuurwerk dat te vroeg wordt afgestoken? Dan is de politie bereikbaar via 0900-8844.

HONDENPOEPBAKKEN Als gemeente zijn we in de weken voor de jaarwisseling al druk bezig om ervoor te zorgen dat alles veilig verloopt. Onze buitendienst gaat het dorp in om prullenbakken en hondenpoepbakken weg te halen, zodat deze niet vernield kunnen worden met vuurwerk.

En we toetsen of de vergunning die is aangevraagd voor het nieuwjaarsfeest voldoet aan alle eisen, zodat we samen een gezellig feest kunnen vieren.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari in De Camp ontmoet ik u graag om nog even stil te staan bij het jaar dat achter ons ligt en om vooruit te kijken naar 2019 met speciaal aandacht voor een aantal bijzondere Woudenbergers die dan de Zilveren Speld krijgen.

Maar eerst wens ik u een fijne jaarwisseling met oog voor elkaar. Alle informatie over de jaarwisseling in Woudenberg vindt u op de website www.woudenberg.nl/jaarwisseling.