Tot uw dienst!

Graag zijn wij al onze 13.170 inwoners (cijfer per 31 december 2018) zo goed mogelijk van dienst in het gemeentehuis. Daarom vroeg de gemeente Woudenberg eind 2018 aan inwoners op welke momenten zij het liefst het gemeentehuis bezoeken.

De antwoorden hierop zijn leidend geweest in de aanpassing van de openingstijden. Het resultaat is dat u als inwoner, ondernemer en organisatie sinds het begin van 2019 de hele week in het gemeentehuis terecht kunt, ook op vrijdagmiddag en maandagavond van 18.30-20.00 uur.

Dan kunt u aan de servicebalie bijvoorbeeld uw aangevraagde ID-kaart, rijbewijs of paspoort afhalen, een verhuisbericht doorgeven of een verklaring omtrent gedrag aanvragen. Verder wordt algemene informatie verstrekt, worden de meest gestelde vragen (telefonisch en via social media) beantwoord, de meldingen openbare ruimte aangenomen en geregistreerd.

Natuurlijk is er ook een maar: bij het loket burgerzaken kunt u alleen op afspraak terecht. Voor bijvoorbeeld het aanvragen van een ID-kaart, rijbewijs of paspoort en voor (eerste) inschrijving burgerlijke stand hebben we gericht en meer tijd nodig voor onze inwoners, voorkomen we wachttijden en is de privacy beter gewaarborgd.

De afspraken kunnen digitaal gemaakt worden via www.woudenberg.nl/afspraak, maar ook telefonisch of aan onze servicebalie. Dat kan op maandag, woensdag en vrijdag. Op dinsdag en donderdag kunnen inwoners alléén terecht voor spoedaanvragen voor paspoort, ID-kaart of rijbewijs en aangifte van geboorte en overlijden.

Aan verandering moet je altijd wennen. Bijvoorbeeld de openingstijd is op maandagavond een uurtje later, vanaf half zeven in plaats van half zes. Dan heb je nog een brief van vorig jaar om je eraan te herinneren dat je paspoort of rijbewijs verloopt met daarop die oude openingstijd en sta je om half zes voor een dichte deur. Vaak helpt een van de medewerkers van de gemeente die u ziet staan met het maken van een afspraak, wellicht nog diezelfde avond. Daarin blijven we die nabije gemeente met persoonlijke aandacht.

Maar ook de gemeente blijft doorontwikkelen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zoals je bij de kapper of de tandarts gewend bent een afspraak te maken, moet dat ook bij loket burgerzaken. En ik kom vaker bij de kapper en zelfs de tandarts dan dat ik eens in de tien jaar mijn rijbewijs of paspoort laat verlengen. Dan klik ik op de website graag op de tijd van mijn keuze en weet ik zeker dat ik direct word geholpen.